Alarm

Alarm

Alarmer er blevet populære i mange hjem, men alarmernes effekt mod indbrud mangler endnu at blive afprøvet og dokumenteret.

Nogle undersøgelser viser, at alarmer ikke i sig selv afskrækker tyve fra at begå indbrud. Hvis du vil installere en alarm, er det derfor en god ide at kombinere det med sikring af døre, dørkarme og vinduer og indbrudssikre låse. Dette kan suppleres med sensor- eller timerstyret uden- og indendørs lys.

Under alle omstændigheder er det vigtigt at skelne mellem forskellige typer af alarmer, før du beslutter dig.

Der findes grundlæggende disse typer:

  • Alarm, der er forbundet til en alarmcentral, og derfor tilkalder vagtpersonale, der kan stoppe en hændelse og sørge for, at opbrudte vinduer og døre lukkes til.  
  • Lokal alarm, som støjer inde og/eller ude, men ikke er tilsluttet en alarmcentral. 
  • Lokal alarm, der udover at støje også fx på sms tilkalder naboer, som kan skræmme tyven væk og lukke opbrudte vinduer og døre til.  

Markedet for tyverialarmer er mangfoldigt. Der findes mange typer, og hvis du beslutter dig for at installere en alarm, bør du overveje, hvad du har brug for, før du køber den.

Der er sikringsfirmaer, der er certificerede til at installere alarmanlæg. Du kan finde information hos sikkerhedsbranchen. 

Hans Peter de Place
Hans Peter de Place
Specialkonsulent
Senest opdateret 21-06-2024