Figurer

Kønsfordeling

Procent af mænd og kvinder, der årligt er udsat for psykisk vold. 

Kilde: Ottosen et al 2018, data fra 2012