Samtykke på skoleskemaet skal bidrage til færre overgreb

10-01-2024

Siden 2021 har samleje uden samtykke været en voldtægt, men mange unge er i vildrede med, om de har fået ja eller nej til sex – de efterspørger viden om samtykke. Det Kriminalpræventive Råd lancerer derfor nyt undervisningsmateriale, der skal sætte gang i diskussioner om grænser, signaler og samtykke. Alle unge – og ikke kun gymnasieelever – bør undervises i grænser og samtykke, lyder opfordringen.

Hvordan kan man udtrykke ens grænse, når det kommer til flirt, scoring og sex? Og hvordan er man opmærksom på andres signaler og grænser? 

Det er noget af det, som Det Kriminalpræventive Råds undervisningsmateriale stiller skarpt på. Mange unge har svært ved at spørge til eller aflæse, om der er samtykke til sex, viser en nylig undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd. Siden 2021 har sex uden samtykke været strafbart, men samtykkeloven har ikke løst problemet: Ca. 14.000 kvinder udsættes hvert år for voldtægt. 

- Alt for mange unge er usikre på, hvordan man håndterer samtykke til sex i praksis, og de efterspørger mere viden. Derfor følger vi nu op med opdateret undervisningsmateriale, der sætter fokus på bl.a. grænser, signaler og samtykke. Der er brug for mere dialog og oplysning om samtykke og sex, hvis vi vil mindske antallet af seksuelle overgreb, siger Det Kriminalpræventive Råds formand Erik Christensen og fortsætter:  

Det er positivt, at der er indført obligatorisk seksualundervisning på gymnasierne, og vi opfordrer nu til, at undervisningen udbredes til alle ungdomsuddannelser og uddannelsestilbud til unge. Vi kan fx se fra vores seneste undersøgelse, at unge fra erhvervsskolerne er den gruppe af unge, som føler sig mest utilstrækkeligt oplyst om samtykke. Det kalder på, at seksualundervisning skal gøres obligatorisk på alle erhvervsuddannelser, siger Erik Christensen. 

Undervisningsmaterialet, der er udarbejdet i samarbejde med Sex & Samfund, omfatter nye øvelser, der sætter samtykke på skoleskemaet. Øvelserne klæder de unge bedre på, så de kan navigere i seksuelle relationer med andre unge uden, at det ender i voldtægt eller situationer, hvor det er uklart om, man er gået over grænsen: 

- De nye øvelser i undervisningsmaterialet understøtter den nye samtykkelovgivning og sætter gang i diskussioner blandt de unge om, hvad samtykke er, og hvordan det kan se ud. De unge lærer dermed at udtrykke egne grænser – og være opmærksom på andres, siger Flemming Wridt Jensen, videnskonsulent i Det Kriminalpræventive Råd og fortsætter: 

- Undervisningsmaterialet sikrer, at de unge får arbejdet i dybden med temaer som flirt, normer, kønsstereotyper og overgreb. Det skal sætte gang i drøftelser og refleksioner blandt de unge om, hvordan de selv og i fællesskab kan handle i forskellige situationer med flirt, scoring og sex, siger Flemming Wridt Jensen. 

Fakta om undervisningsmaterialet 

Det nye undervisningsmateriale er udarbejdet af Sex & Samfund i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd. Materialet blev udviklet i 2019 og er nu opdateret med nye øvelser og fakta om ny lovgivning mv. Undervisningsmaterialet, der er målrettet ungdomsuddannelserne samt 9. og 10. klasse, er skabt i dialog med både lærere, unge og fagpersoner. 

Materialet har bl.a. til formål at udvikle unges kommunikative kompetencer, så de bedre kan navigere i deres seksuelle relationer med andre unge. Formålet med materialet er dermed at bidrage til at forebygge seksuelle overgreb blandt unge. 

Undervisningsmaterialet er opdelt i tematiske kapitler med øvelser, der giver de unge mulighed for at arbejde i dybden med emner som flirt, sex, samtykke, normer og kønsstereotyper, grænser, overgreb, lovgivning og rettigheder. Materialet giver samtidig undervisere redskaber til at sætte emnerne på dagsordenen i undervisningen. 

Fakta om samtykke

Mange unge har svært ved at håndtere samtykke til sex i praksis. 38 pct. af mænd på 16-30 år finder det unaturligt at spørge om samtykke. 17 pct. af kvinder på 16-20 år har svært ved at udtrykke samtykke til sex, og hele 40 pct. af unge mænd på 16-20 år synes, at det er svært at afgøre, om den anden samtykker, hvis vedkommende ikke siger det med ord. Mere end hver anden dansker (58 pct.) kommunikerer samtykke med kropssprog snarere end med ord. En betydelig andel unge føler sig utilstrækkeligt oplyst om, hvad samtykke indebærer og efterspørger viden. Unge, som har viden om samtykke fra undervisning i skolen, føler sig generelt mere oplyst end andre unge. 
Kilde: ’Stereotype forestillinger om voldtægt og holdning til samtykke’, 2023, udarbejdet af Epinion for Det Kriminalpræventive Råd. 

Fakta om voldtægt

I 2022 svarer 3,3 pct. af kvinderne, at de har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg inden for de seneste 5 år. Det svarer til 62.000-82.000 kvinder. Tilsvarende tal for mænd er 0,5 pct. Det svarer til 7.000-15.000. Tallene for mændene er forbundet med betydelig usikkerhed. 

I 2022 angiver 0,6 pct. af kvinderne, at de har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg inden for det seneste år. Det svarer til 14.000 kvinder. Tilsvarende tal for mænd er 0,1 pct. Der opgives ikke tal for mænd på årsbasis pga. statistisk usikkerhed. Før 2021 kunne man dømmes for voldtægt, hvis der var vold, trusler eller tvang involveret. Med samtykkeloven skal begge parter sikre sig samtykke, da sex skal være frivilligt. 
Kilde: Offerundersøgelsen 2005-2022 

Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder