Debatindlæg: Flere unge skal gribe ind over for digitale krænkelser

25-04-2023

Alt for mange unge undlader at gribe ind, når de fx er vidne til, at andre unge sender nøgenbilleder uden samtykke. Det skal vi gøre noget ved, for digitale krænkelser har alvorlige konsekvenser.

Af Tania Schimmel, forebyggelseschef i Det Kriminalpræventive Råd

Digitale krænkelser, fx online mobning og ulovlig deling af nøgenbilleder, er udbredt blandt teenagere, og en ny undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd viser, at hver fjerde ser passivt til, når de er vidne til krænkelser, der foregår på fx Snapchat, TikTok og Discord. De unge vil gerne gribe ind, men de ved ikke, hvad de skal gøre. Forældre, skolen og ungdomsuddannelserne skal derfor blive bedre til at hjælpe de unge med at gribe ind på en tryg måde, fx ved anonymt at anmelde krænkende indhold via de sociale medier eller ved at gå flere sammen om at tale med en voksen. Der er også brug for tidssvarende lovgivning og ansvarlig indholdsmoderation af techgiganterne. Og vi skal have mere fokus på digital dannelse af de unge. 

Hvis vi i højere grad kan få de unge til at handle, fx ved at bede gerningspersonen om at stoppe ulovlig billeddeling eller gå til en voksen, kan vi bremse mange af sagerne, før de udvikler sig. Det er afgørende, for ulovlig billeddeling kan have alvorlige psykiske konsekvenser for ofrene, mens krænkerne risikerer at få en plet på straffeattesten.  

Forældre og lærere ved ofte ikke, hvad der foregår i de unges digitale liv, og det kan fx betyde, at et nøgenbillede kan nå at blive delt tusindvis af gange, før der bliver sagt fra. Der er derfor et stort potentiale i at få børn og unge til at sige fra over for krænkende adfærd. 

I undersøgelsen peger de unge på, at det er risikoen for at stå uden for fællesskabet, der afholder dem fra handling. Der er dermed et stort behov for, at forældre og skolen fremmer et trygt fællesskab allerede i de små klasser, så det bliver normen at gribe ind.  

Forældre skal også blive bedre til at møde de unge med forståelse og lydhørhed. Vi ved, at forældre spiller en vigtig rolle for unges trivsel i skolen, og et godt samarbejde mellem forældre kan mindske mobning og krænkelser i skolen. De unge beskriver selv i undersøgelsen, at forældre og lærere ofte mangler blik for de unges digitale virkelighed, og de frygter, at de voksne forværrer situationen, hvis de bliver inddraget.  
Derfor beder de sjældent om hjælp fra voksne.  

Hvis vi skal forebygge digitale krænkelser, må vi skrue op for dialogen. Ellers risikerer vi, at de unge ikke rækker ud efter hjælp. Vi risikerer, at problemet med digitale krænkelser vokser. 

Debatindlægget er blevet bragt hos Berlingske d. 25. april 2023

 

Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder