Når unge overværer digitale krænkelser

En undersøgelse af børn og unges handlinger, når de er vidner til online mobning og ulovlig billeddeling. 

Undersøgelsen bygger på kvantitative og kvalitative data i form af interview, fokusgrupper og workshops med i alt 56 børn og unge i udskolingen, såvel som en spørgeskemaundersøgelse med over 1000 besvarelser fra børn og unge i udskolingen og på ungdomsuddannelser.

  • ForfatterSocialRespons for Det Kriminalpræventive Råd
  • Årstal2023
  • Antal sider46
  • Publikationen er gratis