Dansk screening af voldstruede børn indstilles til europæisk pris

28-10-2022

Det Kriminalpræventive Råd nominerer et københavnsk projekt, der systematisk screener voldsmistænkte børn, til The European Crime Prevention Award 2022.

Undersøgelse af tegn på vold. Modelfoto.
Som en del af screeningen undersøger retsmedicinerne tegn på vold hos barnet. Modelfoto.

I starten af december uddeler EU’s kriminalpræventive netværk, EUCPN, den prestigefyldte pris til det bedste kriminalpræventive projekt i Europa.  

Projektet ’Systematic Forensic Medical Screening of Children in Cases of Suspected Physical Violence’ fra Københavns Universitet er blevet indstillet af Det Kriminalpræventive Råd til at repræsentere Danmark ved The European Crime Prevention Award 2022 (ECPA)

”Det er en kæmpe anerkendelse at blive nomineret til ECPA 2022. Det betyder, at det giver mening at tage hånd om børnene og få kortlagt, hvad der er sket hos de respektive børn. Nomineringen viser også, at det er meningsfuldt, at børnene bliver taget alvorligt allerede tidligt i den retslige proces.” siger Jytte Banner, professor hos retsmedicinsk institut og en del af det nominerede projekt.

Screening af børn skal forebygge vold

Hvordan beskytter vi børn mod gentagen fremtidig vold og forsømmelse? Det er netop det, som det danske indstillede projekt til ECPA 2022, undersøger. Projektet startede i 2020, som et samarbejde mellem Børnehuset Hovedstaden, Københavns Politi og Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet

Projektet har fokus på retsmedicinske screeningsundersøgelser af børn, hvor der er mistanke om vold begået af barnets omsorgsperson. Hensigten er at opdage vold tidligere og sikre beviser til retsprocessen. Det sker ved hjælp af politiets videoafhøring af børnene i samspil med både sundhedsfagligt og retsmedicinsk personale, der tjekker for tegn på fysisk vold og omsorgssvigt. Projektet arbejder dermed på tværs af sektorer for at sikre børns sundhed og sikkerhed.

Projektet er indstillet til prisen på grund af den systematiske screening. Screeningen hjælper politiet til at identificere sager om børn, der ellers ikke ville blive efterforsket nærmere. Dermed beskyttes barnet mod nuværende og fremtidige overgreb. Derudover er projektet innovativt og har vist positive resultater. Projektet har blandt andet fundet ud af, at mere end hvert fjerde undersøgte barn har mærker eller andre følger efter mulig vold, og hvert fjerde barn har helbredsmæssige symptomer, der skal følges op på.

Om prisen

Prisoverrækkelsen foregår ved en konference i Prag i Tjekkiet den 8.-9. december 2022.

Formålet med ECPA er at belønne initiativer, der i en evaluering eller erfaringsopsamling har vist en positiv effekt, og som kan inspirere på tværs af landene. Temaet for ECPA 2022 er arbejdet med sårbare ofre for kriminalitet: fx børn, ældre og ofre for seksuelle overgreb. Det Kriminalpræventive Råd har i alt modtaget syv indstillinger til ECPA 2022. 

6 andre stærke kriminalpræventive projekter

Udover det valgte screeningsprojekt var der seks andre stærke kriminalpræventive projekter, som havde ansøgt om at repræsentere Danmark ved ECPA 2022. 

De andre seks projekter, der var i spil til prisen: 

  • ”Detecting intimate violence in domestic disturbance incidents” fra Københavns politi. Projektet er et screening-program, hvor der dagligt bliver gennemgået og risikovurderet sager, der indeholder tegn på partnerdrab.
  • ”Policing mental illness – a coorperation between police and psychiatric nurses in handling citizens with mental illness” fra Fyns politi. Projektet er et interdisciplinært samarbejde mellem politi og psykiatri, hvor teamet rykker ud til psykisk sårbare borgere i sager, hvor der er brug for et multidisiplinært samarbejde. 
  • ”The PSPK Partnerskip” fra Vestegnens Politi. Projektet er en national partnerskabsmodel mellem politi, psykiatri og kriminalforsorgen, hvor repræsentanter - på politikredsniveau - koordinerer indsatser for psykisk sårbare borgere, der er i risiko for at begå ny kriminalitet.
  • “The Specialized Unit – Regarding domestic violence and trauma-informed practice” fra Sydsjælland og Lolland-Falster politi. I projektet er det et team af en psykolog, socialrådgiver og politibetjent, der skal sikre politiet viden om håndtering af sager om partnervold og drab, voldtægt, stalking og æresrelateret vold.
  • ”Preventing fraud against elderly citizens” fra Midt- og Vestsjællands Politi. Projektet har fokus på indsatser, der skal mindske risikoen for, at ældre bliver udsat for svindel, samt at bryde tabuet og skammen hos ældre, der har været udsat for svindel.
  • ”Scammed” fra Center for Digital Pædagogik. Projektet er en hjemmeside, der oplyser børn og unge om, hvad de kan gøre, hvis de er blevet snydt i handler med virtuelle artefakter i videospil. Derudover indeholder hjemmesiden også informationer om, hvordan børn og unge kan undgå situationen samt viden om problemet til forældre.
Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder