Nyt undervisningsmateriale mod ulovlig billeddeling

27-06-2022

Det Kriminalpræventive Råd lancerer undervisningsmateriale, der skal stoppe ulovlig billeddeling blandt unge i 9. og 10. klasse og på ungdomsuddannelserne. Materialet skal få flere unge til at stoppe med at videredele, når de fx modtager et nøgenbillede, der er delt uden samtykke.

Hvad skal man gøre, når man modtager et ulovligt nøgenbillede eller video, man ikke har bedt om? 

Unge bruger meget tid på nettet, og det er her en stor del af deres sociale liv udspiller sig. De streamer, gamer, og sender billeder og videoer – desværre også intime billeder eller videoer, der er delt uden samtykke. 

Det Kriminalpræventive Råds nye undervisningsmateriale skal forebygge, at unge videredeler de ulovlige billeder.   

- Det kan være ekstremt grænseoverskridende at få delt et intimt eller krænkende billede eller video af sig selv. Og det kan have store konsekvenser - internettet glemmer aldrig. De unge, der opbevarer eller deler billeder, kan risikere store straffe – særligt hvis personen på billedet eller videoen er under 18 år, siger analytiker i Det Kriminalpræventive Råd Helena Kanafani. 

Hun fortæller, at langt de fleste unge, der ufrivilligt modtager et billede eller video, sletter det igen. Men en mindre del sender det videre eller viser det til andre. 

-Det er desværre et problem, der findes i næsten alle skoleklasser, og vi ser et enormt potentiale i at aktivere den store gruppe unge, der er vidner til delingen. Hvis man kan få dem til at stoppe med at videredele, kan man forebygge billeddelingen, der hvor det sker, siger Helena Kanafani. 

Lærere kan forbygge ulovlig billeddeling 

Lærere og pædagoger kan spille en central rolle i at forebygge ulovlig billeddeling blandt unge. Det kan de ved at tale med de unge om grænser, samtykke og god adfærd online, men også om lovgivningen og konsekvenserne ved billeddeling.   

- Som lærer kan man være med til at skabe en god digital adfærd blandt de unge. Det kan du gøre ved at spørge ind til, hvad der sker på de sociale medier, og ved at anerkende, at billeddeling er en del af de unges kultur. Samtidig skal de unge selvfølgelig forstå, at de skal være opmærksomme på både deres egne og andres grænser, og at der er nogle love omkring, hvad man må dele, siger specialkonsulent i Det Kriminalpræventive Råd Ninna Lagoni. 

Hun fortæller, at det er meget bevidst, at undervisningsmaterialet også inddrager de positive sider ved at dele billeder og videoer. 

- Fra vores samarbejde med en række elev- og ungdomsorganisationer ved vi, at unge er trætte af løftede pegefingre. De ønsker engagerede voksne, der tager udgangspunkt i de unges virkelighed. Derfor har vi valgt, at materialet skal tale til de unge, der hvor de er. Samtidig har vi baseret materialet på ny dansk forskning, der peger på de dilemmaer, man kan stå i, når man som ung modtager eller får vist et intimt billede. Vi vil gerne tage disse dilemmaer alvorligt, og anerkende at det kan være en svær situation. Samtidig vil vi gerne have de unge til at reflektere over, hvilke handlemuligheder de har, og at de kan gøre en stor forskel og stoppe videredeling af intime billeder, siger Ninna Lagoni. 

Fakta om materialet

Materialet er målrettet 9. og 10. klasse samt ungdomsuddannelserne, og det kan anvendes i fag som dansk, samfundsfag, valgfaget medier og emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Materialet kan også anvendes i forbindelse med Uge Sex. 

Se undervisningsmaterialet 'Et splitsekund' her. 

Undersøgelse af ulovlig billeddeling blandt børn og unge

Heldigvis deler langt de fleste unge ikke seksuelle billeder af hinanden uden samtykke.

Tal fra Ungeprofilundersøgelsen 2021 viser, at

  • 2,4 % af eleverne i 7.-9. klasse angiver, at have delt et seksuelt billede af andre uden samtykke indenfor det sidste år. Det svarer til cirka 1 ud af 40.
  • 5,1 % af eleverne angiver, at andre har delt et seksuelt billede af dem uden samtykke indenfor det sidste år. Det svarer til cirka 1 ud af 20.
  • 10 % af eleverne angiver, at de indenfor det sidste år har har modtaget et seksuelt billede af andre, delt uden samtykke . Det svarer til 1 ud af 10.

Selvom det langt fra er normen, at dele seksuelle billeder uden samtykke, peger tallene på, at en stor del af de unge i folkeskolens udskoling har haft billeddeling inde på livet – enten fordi de selv har modtaget, delt eller fået delt billeder uden samtykke – eller fordi de kender nogle, der har.

Spørgsmål 1. Har du indenfor de sidste 12 måneder delt et seksuelt billede/video af andre, fx i undertøj eller nøgen, hvor du ikke havde fået lov til det?

Spørgsmål 2. Har du indenfor de sidste 12 måneder oplevet, at andre har delt et seksuelt billede/video af dig, fx i undertøj eller nøgen, hvor du ikke havde givet lov til det?

Spørgsmål 3. Har du indenfor de sidste 12 måneder modtaget et seksuelt billede/video af andre, fx i undertøj eller nøgen, hvor personen ikke selv havde givet lov til det? 

Spørgsmål 4. Du har modtaget et seksuelt billede/video af andre, fx i undertøj eller nøgen, hvor personen ikke selv have givet lov. Hvad gjorde du? *

Tallene i Ungeprofilundersøgelsen er ikke repræsentative, men baseret på et stort antal besvarelser. 

*Spørgsmålet er kun blevet stillet til personer, der har svaret ”ja” til spørgsmålet ”Har du indenfor de sidste 12 måneder modtaget et seksuelt billede/video af andre, fx i undertøj eller nøgen, hvor personen ikke selv havde givet lov til det?”. Det er derfor baseret på et lavere antal besvarelser.

Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder