Alle de andre gør det

28-02-2022

Undervisningsmaterialet ’Alle de andre gør det’ mindsker børns risikoadfærd, viser evaluering. Materialet anbefales til 7. klasse - men ikke længere til 5. klasse.

Det Kriminalpræventives Råds undervisningsmateriale ”Alle de andre gør det” er blevet evalueret i et kontrolleret forsøg i Ringsted Kommune fra 2019 til 2021. Her ses det, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at bruge undervisningsmaterialet i 5. klasse.

Evalueringen viser positiv effekt i 7. klasserne. Her har indsatsen både reduceret de unges egen risikoadfærd i forhold til forbruget af rus- og nydelsesmidler og tyveri, og den har reduceret de unges sociale overdrivelser om andres risikoadfærd.

Blandt 7. klasserne har indsatsen også bidraget positivt i forhold de sociale relationer og skoletrivslen blandt eleverne i klassen, hvor særligt mobning er reduceret.

Resultaterne fra forsøget kan læses i rapporten ’Ringstedforsøget anno 2020’. Både forsøget og rapporten er lavet af professor emeritus Flemming Balvig og lektor Lars Holmberg.

Resultaterne fra forsøget adskiller sig væsentligt fra det oprindelige Ringstedforsøg i starten af 00’erne. Dengang havde indsatsen størst effekt blandt de yngste klassetrin.

Det er uvist, hvorfor der er modsatrettede resultater for de to forsøg. En årsag kan være, at de unge generelt udviser mindre risikoadfærd i dag, end de gjorde for 20 år siden. Rapporten viser, at der i perioden 2003-2021 er sket markante fald i de unges risikoadfærd – de forbruger i mindre grad rus- og nydelsesmidler, og de begår i mindre grad tyveri, hærværk, fysisk og psykisk vold.

Undersøgelsen viser også, at der er sket markante fald i de unges flertalsmisforståelser om andre unges risikoadfærd i forhold til tobak og alkohol.

Materialet revideres

DKR anbefaler fremover, at man benytter undervisningsmaterialet ’Alle de andre gør det’ på 7. klassetrin.

Materialet er i øjeblikket under revidering, og en opdateret version vil blive offentliggjort senest 1. maj.

Du kan finde materialet her.

Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder

Materialer