Ringstedforsøget

Evaluering af undervisningsmaterialet "Alle de andre gør det". 

Nærværende rapport evaluerer Det Kriminalpræventive Råds undervisningsmateriale "Alle de andre gør det", der omhandler børn og unges tilbøjelighed til at tro, at andre unge udøver langt mere risikoadfærd, end de faktisk gør.

 

  • ForfatterFlemming Balvig & Lars Holmberg
  • Årstal2021
  • Antal sider135
  • Publikationen er gratis