Fire nominerede til Den Kriminalpræventive Pris 2021

08-11-2021

Den 18. november kåres vinderen af Den Kriminalpræventive Pris 2021. Justitsminister Nick Hækkerup overrækker prisen til et af årets fire nominerede projekter.

Hvert år gives Den Kriminalpræventive Pris til en person, et projekt eller en gruppe, der har gjort en særlig kriminalitetsforebyggende indsats. Prisen vil sammen med 50.000 kroner blive overrakt til vinderen.

Det Kriminalpræventive Råd har i år nomineret fire projekter: ALL IN, U-start, SSP-S og Indkøbspatruljen. Projekterne har med fokus på henholdsvis kriminalitetstruede unge i udsatte boligområder, skolebørn med højt fravær, elever i specialklasser og tryghedsskabende møder under corona alle bidraget til at forebygge kriminalitet. 

ALL IN: Kriminalitetstruede unge skaber tryghed i udsatte boligområder 

Siden 2017 har ALL IN i København givet marginaliserede og kriminalitetstruede unge i udsatte boligområder indflydelse på fremtiden for deres nabolag. I ‘Fremtidsværksteder’ får de unge hjælp fra socialrådgivere, pædagoger og akademikere til at udpege, hvilke utryghedsskabende problemer, der er i boligområderne.  

Når de unge selv inviteres til at komme med løsningsforslag, bliver de set og hørt på en måde, de ellers sjældent oplever i debatten om kriminalitet og utryghed i udsatte boligområder.

ALL IN er forankret i det almennyttige boligselskab KAB. Projektet er nomineret til Den Kriminalpræventive Pris, fordi det anerkender de unges ressourcer i kriminalitetsforebyggelsen, og fordi indsatsen taler med en gruppe af mennesker, der ofte kun bliver talt om. 

U-start: Succesfuld indsats mod skolefravær mindsker risiko for kriminalitet

I Hvidovre Kommune har U-start siden 2018 arbejdet systematisk med at få børn og unge med højt fravær tilbage i skole og inkluderet i sociale fællesskaber. Omkring 50 børn er dermed blevet hjulpet tilbage i skole eller videre i specialforløb.

Indsatsen hos U-start er målrettet børn og unge, der på grund af store og komplekse problemer har haft fravær i lange perioder, og hvor der allerede er gjort meget for at få dem tilbage i skole.  U-start arbejder med det enkelte barns behov og støtter barnet samtidig med, at man tager højde for fx problemer i familien, traumer, diagnoser og misbrug, der påvirker barnets generelle trivsel. Derudover har projektet inkluderet børnene i positive fællesskaber, som skal hjælpe dem til at vælge andre veje end den kriminelle.

Projektet startede på fire af kommunens ni skoler, og de sidste fem skoler er nu også ved at bekæmpe fravær. Teamet bag U-start består af en PPR-psykolog, familierådgiver, socialpædagoger og børnepsykologer i samarbejde med skolerne.

Manglende skolegang og højt fravær er en risikofaktor for at begå kriminalitet, og U-start er nomineret til Den Kriminalpræventive Pris, fordi projektet har fokus på, hvor vigtigt det er, at børn og unge kommer i skole.

SSP-S: Unge i specialklasser inkluderes i kriminalitetsforebyggelse

Projektet SSP-S er en særlig indsats målrettet unge, der går i specialklasse i Skanderborg Kommune. SSP-S udvikler undervisningsmateriale til unge med særlige, kognitive udfordringer. Diagnoser som ADHD og autisme påvirker de unges indlæring og adfærd, så de har en større risiko for at blive involveret i kriminalitet.

SSP har stor erfaring med generelle kriminalpræventive indsatser, men der har manglet viden og erfaringer om, hvordan man inkluderer eleverne fra specialområdet. Derfor har man oprettet SSP-S, der har særligt fokus på elever fra specialområdet.

Projektet har i første omgang arbejdet med to specialskoleklasser. På baggrund af erfaringen fra de to klasser skal der laves undervisningsmateriale, der fremover kan bruges på tværs af specialområdet. SSP-S vil til at begynde med udvide samarbejdet med seks kommuner.

SSP-S er nomineret til Den Kriminalpræventive Pris på grund af dets fokus på et vigtigt, men overset emne inden for kriminalitetsforebyggelse.

Indkøbspatruljen: Unge fra udsatte boligområder skaber tryghed ved at hjælpe sårbare ældre

Under corona-pandemien måtte to af Helsingørs socialpædagogiske tilbud, Cube og Tetriz, lukke ned. Dermed manglede en gruppe unge fra udsatte boligområder de aktiviteter, de plejede at deltage i. Samtidig gjorde pandemien livet vanskeligere for ældre sårbare borgere i nabolaget.

Derfor udsprang idéen til Indkøbspatruljen, hvor de unge købte ind og leverede varer til de ældre beboere. Løsningen gav de unge en meningsfuld aktivitet og praktisk hjælp til de ældre beboere. Derudover byggede projektet bro og nedbrød barrierer mellem beboerne. Møderne dannede nye, tryghedsskabende relationer i lokalområdet, som rækker udover pandemiens nedlukning.

Indkøbspatruljen er nomineret til Den Kriminalpræventive Pris for at se mulighederne i corona-pandemiens udfordringer og starte et tryghedsskabende projekt, der ser unge mennesker som ressourcer, der kan gøre en forskel for andre i en svær tid.

Sally Jensen
Sally Jensen
Pressemedarbejder

Om prisen

  • Bliver hvert år uddelt af Justitsministeriet til en person, gruppe eller et projekt, der har gjort en særlig indsats for at forebygge kriminalitet i løbet af året.
  • Prisen og 50.000 kroner vil blive overrakt til vinderprojektet af justitsminister Nick Hækkerup den 18. november.