Ny formand for DKR

20-01-2020

Hårdere straffe er blevet en automatreaktion, mener DKR's nye formand, Erik Christensen.

Alt for længe er hårdere straffe blevet set som en universalløsning, mens forebyggelse bliver nedprioriteret. Det mener Erik Christensen, nytiltrådt formand for Det Kriminalpræventive Råd. 

Tidligere folketingsmedlem (S) og mangeårig borgmester på Fyn, Erik Christensen, skal fremover stå i spidsen for Det Kriminalpræventive Råd. Som rådets nye formand vil han gøre op med skiftende regeringers fokus på hårdere straffe. Erik Christensen langer ud efter ’tough on crime’-tilgangen, der i praksis betyder, at forebyggelse med dokumenteret effekt prioriteres alt for lidt.

- Hårdere straffe er blevet en automatreaktion, når vi som samfund står overfor store udfordringer med kriminalitet. Men hårdere straffe er ikke en universalløsning. Det er på tide, at vi slår autopiloten i politikernes værktøjskasse fra og vælger tiltag, der for alvor kan reducere kriminalitet. Der er forebyggelse et nødvendigt og effektivt redskab, siger Erik Christensen.

Flere penge til forebyggelse

Bandeområdet er bare et eksempel på et kriminalitetsområde, hvor autopiloten er slået til. De seneste mange år har budt på bandepakker med hårdere straffe, indskrænkning af prøveløsladelser, opholdsforbud og andre stramninger. Det er lovgivning på baggrund af vrede og afmagt, mener DKR’s formand:

- Vi bliver som samfund nødt til at se på, hvad der faktisk virker. Bander koster samfundet mere end 300 mio. kr. årligt. Langt de fleste udgifter går til fængselsophold, og kun en brøkdel til forebyggelse. Men der er ikke dokumentation for, at strafskærpelse i sig selv har en forebyggende effekt. Fængslet kan fastholde bandemedlemmer i et kriminelt miljø, forringe deres evner og svække deres tilknytning til uddannelse og job. Vi må sætte ind i alle faser – fra det udsatte barn, til den forvirrede teenager, til afsoneren – og på de steder og i de situationer, som er med til at bane vejen for banderne, siger Erik Christensen. 

Vælg de effektive løsninger

En af Det Kriminalpræventive Råds fornemmeste opgaver er at bidrage med viden og gode råd til politikere, borgere og virksomheder om forebyggelse af kriminalitet baseret på fakta og evidens.

- Jeg kan ikke vente med at komme i gang, for opgaven er både så vigtig og tiltrængt. Det Kriminalpræventive Råd har i disse år fokus på kriminalitetsformer, som påvirker rigtig mange danskere, bl.a. indbrud, bandekriminalitet, psykisk vold i parforhold, it-kriminalitet, seksuelle overgreb og kriminalitet i udsatte boligområder. Vi skal gøre det, der mest effektivt mindsker kriminaliteten: Derfor er det vigtigt, at forebyggelse kommer højere op på politikernes dagsorden, og vi kan alle sammen, også borgerne, være med til at gøre en forskel, siger Erik Christensen.

Blå bog

  • Tidl. folketingsmedlem (S) og formand for Folketingets Europaudvalg, 2019-2015
  • Borgmester og byrådsmedlem i Nyborg og Ullerslev 2015-1994 – heraf 13 år som borgmester
  • Medlem af visionsudvalget for fremtidens politi (politireformen i 2007)
  • Skoleleder, lærer og ungdomsvejleder på Fyn, 2010-2008 og 1998-1984
  • Erfaring fra projekter med utilpassede unge, bl.a. i Vollsmose
  • Foreningsaktiv og formand for Ullerslev Boldklub 1994­-1990
Erik Christensen, formand for DKR