Europæisk pris 2019

05-07-2019

Kender du et projekt, der skal nedbringe narkotikarelateret kriminalitet blandt unge, så kan du indstille projektet til den europæiske konkurrence ECPA. Fristen er den 2. september 2019.

Igen i år uddeler EU’s kriminalpræventive netværk, EUCPN, en pris til det bedste kriminalpræventive projekt i Europa, The European Crime Prevention Award. Temaet for 2019 er Narkotikarelateret kriminalitet blandt unge.

Om temaet

I mange europæiske lande er der stadigt færre unge som begår kriminalitet. Samtidigt er der desværre tale om, at en lille gruppe unge begår gentagen, og ofte alvorlig, kriminalitet. Det er denne gruppe, som projekterne skal ramme. Der kan være tale om unge, der dropper ud af skolen, lider af forskellige sociale og psykiske problemer, er ude i stofmisbrug, arbejdsløshed, manglende livskvalifikationer, evt. erfaringer med viktimisering og lever i risiko for social udstødelse.

Projekter, som kan indstilles til prisen, skal arbejde med at nedbringe og forebygge narkotikarelateret kriminalitet eller skader, der er forårsaget af stofmisbrug blandt unge.

Projekterne kan fx sigte mod at: 

  • få unge til at stoppe stofmisbrug (og blandet misbrug af rusmidler) eller at reducere de skadelige og negative virkninger af lægemidler
  • nedbringe kriminalitet eller forstyrrelse af den offentlige orden i forbindelse med unges stofmisbrug
  • forbedre sikkerheden på offentlige steder, især i nærheden af behandlingssteder og særlige boliger for målgruppen.

De deltagende projekter kan udnytte forskellige kriminalpræventive metoder.

Hvem kan deltage i konkurrencen?

Formålet med prisen er at belønne initiativer, der i en evaluering eller erfaringsopsamling har vist en positiv effekt. Både myndigheder, virksomheder og andre organisationer kan deltage.

Hvis du arbejder med eller kender til et projekt, der fremmer et trygt samfund og forebygger kriminalitet gennem forebyggelse af narkotikarelateret kriminalitet blandt unge, så kan du søge om at blive indstillet til prisen, og dit projekt kan være med til at sprede den gode praksis i Europa.

DKR opfordrer både store og små og lokale projekter til at sende en ansøgning på ansøgningsskemaet. Alle projekter inden for temaet kan komme i betragtning. Det vindende ECPA projekt modtager en pris på 10.000 euro, eller ca. 75.000 kr.

Prisoverrækkelsen

Prisoverrækkelsen foregår ved en konference i Finland den 11.- 12. december 2019, hvor projektejerne præsenterer deres projekter. Danmark kan indstille ét projekt til prisen. DKR beslutter, hvem der skal indstilles fra Danmark.

Ansøgningsskema til ECPA

Hvert projekt, der indstilles til ECPA, skal udfylde et ansøgningsskema. Materialet sendes til DKR hurtigst muligt og senest den 2. september 2019, på e-mail dkr@dkr.dk

Ansøgningen skal være på engelsk, og DKR kan evt. hjælpe med oversættelsen. Bemærk at den endelige ansøgning på engelsk skal være modtaget af DKR senest den 2. september.

Du er velkommen til at kontakte Hans Peter de Place i perioden d. 29. juli til og med d. 2. september 2019, hvis du har spørgsmål om prisen.

Materialer

Hans Peter de Place
Hans Peter de Place
Specialkonsulent