Kærester og grænser

09-08-2018

Unge og lærere kan igen deltage i en kreativ konkurrence mod kærestevold. Konkurrencen er et samarbejde mellem ligestillingsministeren, Bryd Tavsheden og DKR

22 procent af pigerne mellem 16-24-årige og 8 procent af drengene har været i et forhold, hvor de har oplevet at få deres fysiske grænser overtrådt. Det viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Sundhed.

For at forebygge at de unge overskrider hinandens grænser arrangerer Det Kriminalpræventive Råd og bryd Tavsheden sammen med ligestillingsministeren en kreativ konkurrence for lærere og elever. Ved at deltage kan man som lærer tage det følsomme emne op på en involverende og spændende måde i undervisningen og samtidig ruste eleverne til fremtidige forhold, så de bliver bedre til at passe på sig selv og hinanden.

Årets tema: ’Skal – Skal ikke’

Man kan deltage i konkurrencen ved at indsende kreative bidrag, der illustrerer elevernes refleksioner over årets tema. Temaet hedder ’skal – skal ikke’ og handler om at aflæse og respektere hinandens grænser, når man er eller gerne vil være kærester. Hvis man har antennerne ude og tolker og respekterer hinandens signaler og grænser, bliver det bare en bedre oplevelse for begge parter. Man kan fx snakke med sine elever om, at det kun er i orden at kysse, kramme og have sex, hvis begge vil det. Og om, hvad det gør ved en, hvis man bliver overtalt eller presset til noget, man i virkeligheden ikke har lyst til? Hvordan kan man være sikker på, at det man selv gør er i orden? Og hvordan finder man ud af, om begge vil det samme?

Hovedpræmie på 10.000 kr.

Konkurrencen er for elever i udskolingen og på ungdomsuddannelser. Eleverne kan deltage enkeltvis eller i grupper med deres bidrag eller som samlet klasse med ét bidrag. Hver klasse må altså gerne indsende flere bidrag. For at deltage i konkurrencen skal eleverne skabe et kreativt produkt, der illustrerer årets tema inden for disse genrerne film og musik, tekster (noveller og digte) og billeder og fotos.

Der er en hovedpræmie på 10.000 kr. og en 2. præmie på 5.000 kr. i hver af de to aldersgrupper. Der er altså fire præmier i alt. Uanset om eleverne deltager enkeltvis, som grupper eller som samlet klasse, så er det HELE klassen, der vinder præmien.

Frist for indsendelse af bidrag er 30. november 2018

Yderligere info og undervisningsmateriale: Kreativ konkurrence 2018

Materialer