Plads til forskellighed

07-11-2017

Skoler kan nu få hjælp til inklusion af elever med forskellige vanskeligheder som fx ADHD og autisme. 200 skoler inviteres til at deltage i et forløb, der skal skabe et mere inkluderende læringsmiljø.

Med projekt Plads til forskellighed har skolerne en god mulighed for at skabe bedre trivsel i klasserne for alle børn, og det kan mindske senere risikoadfærd, mener Det Kriminalpræventive Råd.

Elever med særlige vanskeligheder

Elever med ADHD og autisme lærer ofte for lidt og har svært ved at få venner. Den udfordring kan et mere inkluderende læringsmiljø, med plads til alle børn, måske hjælpe på. Derfor kan skolerne nu få hjælp gennem et opkvalificeringsforløb over et halvt år. Forløbet skal evalueres, så erfaringerne kan blive spredt til alle skoler i landet.

Opkvalificeringsforløbet er for lærere og pædagoger i indskolingen. De vil blive undervist i en tilgang til inklusion, hvor det almindelige miljø i klassen skal understøtte elevernes forskellige behov, frem for at inklusion udelukkende fokuserer på de elever, der har særlige behov. Rationalet er, at elever med ADHD eller autisme lettere får venner og kan modtage undervisning, hvis de er en del af et inkluderende miljø.

Vil din skole være med?

VIVE og VIA inviterer netop nu alle skoler til at deltage i projektet. Er din skole interesseret i at deltage, kan I  læse mere og søge om at deltage på pladstilforskellighed.dk. I alt 200 skoler bliver udvalgt til projektet.

Undervisningsministeriet står bag projektet, VIA University College har ansvaret for opkvalificeringsforløbene, og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd evaluerer forsøget.