Færre kriminelle unge

23-01-2017

Ungdomskriminaliteten falder fortsat, og der bliver færre af de unge der begår meget alvorlig kriminalitet. Det viser en ny ungdomsundersøgelse finansieret af DKR og foretaget af kriminolog Flemming Balvig.

I 2010 var det 3,2 % af de unge 14 - 15-årige, der havde begået meget alvorlig kriminalitet inden for det seneste år. I 2016 var der kun 1,9 %, hvilket svarer til et fald på 41 % blandt de mest kriminelle unge. Generelt begår de unge færre tyverier, mindre vold og mindre hærværk.

Højere grad af selvkontrol

Den nye ungdomsundersøgelse peger på en lang række mulige årsager, der kan forklare det markante fald i børne- og ungdomskriminalitet i Danmark. Blandt andet har de unge en højere grad af selvkontrol og disciplin i forhold til deres fremtid.

- Undersøgelsen tyder på, at unge i dag i højere grad end tidligere orienterer sig mod fremtiden og de langsigtede konsekvenser af deres handlinger, siger analytiker i Det Kriminalpræventive Råd Rannvá Møller Thomsen.

Konkret er de unge blevet mere fokuserede på at spare op, tage en uddannelse og afstå fra risikobetonet adfærd såsom kriminalitet, rygning, stort alkoholforbrug og hash. 

Kriminalitet er blevet sværere

Undersøgelsen viser også, at faldet i ungdomskriminalitet kan hænge sammen med, at unge i dag har en mindre gadeorienteret livsstil end tidligere, da de i højere grad bruger en del af deres sociale liv på internettet.

- Vi mangler viden om unges adfærd på nettet, og det er vigtigt, at de unge bliver klædt på, så de hverken udfører kriminalitet på nettet eller selv bliver udsat for det, siger Rannvá Møller Thomsen.

Derudover er det blevet sværere at begå mange former for kriminalitet.

- Vi har fået mere elektronik ind i vores dagligdag i form af bedre låse og sikring af bygninger, startspærrer i biler og elektroniske betalingsformer i stedet for kontanter. Mulighederne for at begå kriminalitet har stor betydning, og det er blevet sværere for unge at debutere med kriminalitet, siger Rannvá Møller Thomsen.

 

 

Materialer