Pris til Dit Liv På Nettet

06-04-2017

Vinderen af Den Kriminalpræventive Pris 2017 er projektet Dit Liv På Nettet, som styrker skoleelevers etiske filter på nettet og gør forældrene opmærksomme på de unges digitale liv.

Glade prisvindere fra Aalborg modtog prisen af justitsministeren. Foto: Michael Bo Rasmussen

Den Kriminalpræventive Pris 2017 går til Dit Liv På Nettet, som er udviklet af Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune i samarbejde med Center for Digital Pædagogik til brug for SSP-samarbejdet i Aalborg Kommune.

Dit Liv på Nettet er et lettilgængeligt undervisningsmateriale til både elever og forældre. Materialet, som består af film, cases, fakta og historier fra det virkelige liv, får skoleelever til at reflektere over deres handlinger på nettet. Eleverne skal tage stilling til etiske dilemmaer, som er tematiseret efter de forskellige alderstrin.

Materialet har været brugt til 8000 elever i 2., 4., 6. og 8. klasse på skoler i Aalborg Kommune. Samtidig er materialet blevet brugt på de unges forældre, for at gøre dem opmærksomme på de unges digitale liv, og for at give forældrene et rum, hvor de kan dele erfaringer og bekymringer.

Materialet udbredt til hele Nordjylland

Dit Liv på Nettet har i løbet af et år bredt sig og bliver nu brugt i samtlige øvrige kommuner i Nordjyllands Politikreds.

- Tak til eleverne, som har taget i mod materialet. Vi har faktisk haft nogle, der klappede efter de havde fået materialet præsenteret, sagde Bjarne Jensen, SSP og Forebyggelseskonsulent i sin takketale.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) uddelte årets kriminalpræventive pris på Den Kriminalpræventive Dag i Kulturcenter Limfjord i Skive, hvor fagfolk inden for det kriminalpræventive felt er samlet.

Den Kriminalpræventive Dag bliver holdt af Det Kriminalpræventive Råd, som i år sætter fokus på forebyggelse af ungdomskriminalitet. Mere end 600 fagfolk og eksperter er mødt op for dagen igennem at høre oplæg og debat om emnet.

Dit Liv på Nettet

Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder