Sådan mener DKR, at volden i nattelivet kan forebygges

I lyset af det markante fald i vold i nattelivet under corona har DKR’s medlemmer drøftet, hvad rådets position skal være på området.

I maj offentliggjorde DKR rapporten ’Natteliv og vold’, som viste, at da nattelivet lukkede ved midnatstid under corona, faldt volden med 66 procent i områder med mange udskænkningssteder, og den rykkede ikke andre steder hen. 

På baggrund af undersøgelsen samlede vi interesserede medlemmer, for sammen at drøfte hvordan erfaringerne fra nedlukningen kan bruges til at forebygge vold. På mødet deltog NFC, Københavns Politi, Alkohol & Samfund, SSP og Dansk Erhverv. Desuden blev der efterfølgende holdt et dialogmøde med restauratørernes brancheorganisation Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC).

Realistisk og konstruktivt bud på forebyggelse

Undersøgelsen ’Natteliv og vold’ viser, at der er en sammenhæng mellem åbningstider og voldens omfang. Omvendt opfører mange danskere sig ansvarligt. Mange er glade for et levende natteliv. Dialogen med jer medlemmer er et rigtig godt eksempel på, at vi ved at samle centrale aktører kan komme med et realistisk og konstruktivt bud på, hvordan vi som samfund kan arbejde videre med at mindske vold i nattelivet. 

Møderne har nu resulteret i, at DKR’s forretningsudvalg netop har vedtaget en position på området med fire elementer: 

  1. DKR anbefaler, at der indgås lokale partnerskaber mellem udskænkningssteder, politiet og detailhandlen med fokus på at øge sikkerheden i nattelivet og reducere forekomsten af vold. 
  2. DKR anbefaler forsøg med etablering af festivallignende miljøer, hvor udskænkningen kan samles i en festzone indenfor et indhegnet område med adgangskontrol, god mulighed for regulering og tilsyn samt tilbud om aktiviteter uden alkohol (fx musik, mad og underholdning).
  3. DKR bakker op om Sundhedsstyrelsen, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskolers fælles appel til ungdomsuddannelserne om at bidrage til at ændre alkoholkulturen blandt unge, så alkohol ikke er omdrejningspunktet ved sociale arrangementer som fester, introuger, studieture og fredagscafeer. 
  4. DKR anbefaler en begrænsning af detailhandlens alkoholsalg i nattelivet og stop for alkoholsalg til unge under 18 år. Det kan evt. ske som forsøgsordninger, der evalueres. 

I forhold til udskænkningsstedernes åbningstid er det vores holdning, at det er en vurdering man må tage lokalt. Det opfordrer vi naturligvis til, at man gør.  

Erik Christensen, formand for DKR

Erik Christensen, formand for DKR

Materialer