Medlemsportræt: Forsikring & Pension

Forsikring & Pension (F&P) og DKR har i mange år samarbejdet tæt om at forebygge indbrud. F&P er aktiv i flere af DKR’s udvalg, ikke mindst i forretningsudvalget. F&P er også optaget af forebyggelse af it-kriminalitet, der i stigende grad kræver samarbejde og øget fokus, siger Thomas Brenøe, der vicedirektør i F&P.

Forsikring & Pension (F&P) er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber. De arbejder for konstruktive løsninger i branchen og sikrer tryghed for almindelige borgere. F&P samarbejder især med DKR, når det kommer til tyveri og indbrud. Helt grundlæggende går forsikring hånd i hånd med forebyggelse, mener vicedirektør Thomas Brenøe, og selvom tyveri kun er et enkelt felt af DKR’s samlede arbejdsområde, er samarbejdet vigtigt, siger han: 

- Det Kriminalpræventive Råd gør jo noget for hele samfundet ved at forebygge kriminalitet. Så selvom vi hos F&P som organisation måske kun har direkte interesse i et lille hjørne af alt det arbejde, DKR foretager sig, er kriminalitetsforebyggelse generelt noget, der har betydning for alle - også forsikringsbranchen.

Hos F&P er man særligt interesseret i at sprede viden om, hvad den enkelte borger selv kan gøre for at sikre sig mod indbrud og svindel. Hvordan man bedst muligt bliver hjulpet efter et uheld, en brand eller et indbrud, og hvordan man bedst indbrudssikrer ved at sørge for gode vinduer, døre og låse og ved at opbygge gode naborelationer, så man kan holde øje med hinandens boliger.

Stop for hælervarer 

I 2020 samarbejdede DKR og F&P om en stor hælerikampagne, der satte fokus på, hvor let man kan komme til at købe hælervarer uden at ville det. I øjeblikket samarbejder DKR og F&P om at indføre et digitalt kosterregister over stjålne genstande, der forhåbentlig vil gøre det endnu sværere for tyvene at afsætte stjålne varer: 

- Et nationalt register vil både komme politiet til gode, når de støder på en genstand, de har mistanke om, er stjålen, men også den almindelige borger. Hvis man selv får mulighed for at slå genstande op i registret, kan man lettere sikre sig mod hælervarer, når man køber brugte ting.

Sammen ind i den digitale fremtid 

Ligesom resten af samfundet ser også forsikringsbranchen ind i nye udfordringer og problemer i takt med, at den digitale verden bliver en større del af alles hverdag. Thomas Brenøe ser et stort potentiale i DKR-medlemskabet, når vi alle skal tackle de nye opgaver, som den digitale verden byder på, siger han:  

- Det er med sikkerhed et område, der bliver mere og mere vigtigt, og indtil videre har vi kun lige kradset i overfladen af det. Vi skal i fremtiden kunne sikre borgere mod krænkelser og svindel, også på nettet, og vi skal blive meget bedre til at forebygge kriminalitet.

Thomas Brenøe, næstformand i DKR og vicedirektør i Forsikring & Pension

Forsikring & Pension

  • Thomas Brenøe er vicedirektør i F&P og næstformand for DKR 
  • F&P er repræsenteret i DKR’s Forretningsudvalg samt i Borgerudvalget og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget  
  • F&P's arbejdsområder omfatter alt fra indbrud og svindel til klimatilpasning og sundhed 
  • 140 medarbejdere er ansat hos F&P