Medlemsportræt: Center for Digital Pædagogik

Det digitale landskab er fyldt med risici og dilemmaer, der er svære for børn og unge at navigere i. Center for Digital Pædagogik hjælper de unge med at styre uden om farerne.

Hvordan undgår man at blive udsat for kriminalitet på nettet, og hvordan er man selv en god ven i det digitale univers? Det er blot nogle af de temaer, Center for Digital Pædagogik hjælper børn, unge og voksne med at tale om.  

Gennem rådgivning og besøg på skoler og uddannelsesinstitutioner fortæller CfDP om de potentielle farer, man kan møde på internettet, og om, hvordan man håndterer dem, fortæller Anni Marquard, der er stifter og administrerende direktør hos CfDP: 

- Der er mange forældre, der slet ikke er opmærksomme på, at deres børn kan blive udsat for kriminalitet på nettet. Det kan også være rigtig skamfuldt at skulle fortælle, at man fx har mistet alle sine konfirmationspenge, fordi man blev snydt, da man købte englevinger til sin avatar i et computerspil. Vi hjælper de unge ved at bygge bro mellem dem, deres forældre og politiet. 

Den digitale verden har ikke kommunegrænser 

Når man arbejder med kriminalitetsforebyggelse på nettet, er det altafgørende at arbejde sammen og tænke på tværs, siger Anni Marquard. Derfor er hun rigtig glad for det samarbejde, DKR faciliterer: 

- Den digitale verden har ikke kommunegrænser eller regionsgrænser - når vi er online, er vi online. De traditionelle måder at samarbejde i et kommunalt defineret område eller i en afgrænset politikreds virker ikke her, så vi er nødt til at løfte indsatsen op og arbejde på tværs. 

Da CfDP startede deres arbejde med digital trivsel for 17 år siden, beskæftigede få sig med feltet. De var vidner til det store skift, der skete omkring 2007, da danskerne begyndte af bruge de store internationale sociale platforme som fx Facebook, fortæller Anni Marquard: 

- Før 2007 havde vi langt bedre styr på vores data og hvem, der havde ejerskab over den, og vi kunne bedre stille krav til hinandens opførsel på nettet. Meget af det forsvandt, da de danske platforme døde og blev erstattet af de nye internationale. Men nu kan vi se, at samtalen om etik og ejerskab er startet på ny. Det er så vigtigt, at vi får lovgivet på området og får udbredt samtalen om internettets slagsider som mistrivsel og kriminalitet. 

En fælles opgave i fremtiden 

I dag beskæftiger mange aktører sig med digital trivsel og sikkerhed, men CfDP har samtidig et kriminalitetsforebyggende fokus på børn og unges digitale færden. 

- For os er fokusset på trivsel og kriminalitetsforebyggelse det helt rigtige. Vi har en unik erfaring med at få øje på, hvad der fylder i de unges univers, fordi vi er så meget ude at tale med dem. Men vi kan ikke tale os ud af det alene, vi bliver også nødt til også at sikre børn og unges trivsel gennem eksempelvis lovgivning. Særligt i forhold til de store internationale platforme, som vi skal stille større krav til. Der ligger en stor fælles opgave foran os i at finde den rette balance og være mere kritiske over for den slagside, som det digitale liv kan føre med sig.  

Fem hjemmesider under CfDP:  

  • Cyberhus.dk 
  • Scammed.dk 
  • Gruppechat.dk 
  • Mitassist.dk 
  • Netstof.dk 
Anni Marquard, stifter og adm. direktør hos CfDP

Center for Digital Pædagogik

  • CfDP har 15 medarbejdere og 60 frivillige.  

  • Teamet bag CfDP består af psykologer, pædagoger og uddannede i medievidenskab og oplevelsesøkonomi. 

  • Udover kriminalitet har CfDP bl.a. viden om hadfyldte fællesskaber, hårdt sprogbrug og privatlivsindstillinger på nettet.