Medlemsportræt: Linda Kjær Minke

Sociolog Linda Kjær Minke er et af DKR’s forskermedlemmer, og hun arbejder for at forebygge kriminalitet ved at skabe viden på området. Linda Kjær Minke, der er professor ved SDU, er særligt optaget af straf, herunder hvad frihedsberøvelsen og fængselsmiljøet gør ved de indsatte.

Når der ikke er corona, underviser Linda Kjær Minke jurastuderende i kriminologi. Det særlige er, at det foregår på Søbysøgård Fængsel syd for Odense, og halvdelen af de studerende er indsatte. Resten er unge jurister in spe, som bliver låst inde i på en lukket afdeling op mod fire timer for at samarbejde med indsatte med lange fængselsdomme, som sandsynligvis har været på forsiden af tabloid-pressen. Alligevel er det en succes for begge parter.

Fælles undervisning giver selvværd

- Det er jo mit hjertebarn. Både de indsatte og mine jurastuderende syntes, det var fantastisk fra allerførste gang. De lærer så meget ved at lære sammen. Den teoretiske viden handler om noget, som de indsatte har praktisk erfaring med. Det mest tankevækkende er, at de indsatte siger i evalueringen;

- Det er så fantastisk at være sammen med ’normale’ mennesker. De får noget selvværd og stolthed, siger Linda Kjær Minke.

Hun fortæller om et bandemedlem, som pludselig oplevede at gøre sin mor stolt, selvom han sad i fængsel.

- Min Ali, min Ali, nu læser du jura, sagde hun. Hans mor var bare så stolt.

Ideen til projektet startede, da Linda Kjær Minke lavede effektevaluering af Pension Skejby, hvor halvdelen af beboerne er indsatte, og resten har en ren straffeattest. Evalueringen viste en positiv kriminalpræventiv effekt. Siden læste hun om, at man i USA havde et koncept, hvor man underviste på tilsvarende vis i fængslerne. Derefter var hun derovre for at lære at undervise på samme måde i Danmark.

Viden er vigtig for at forebygge

Når Linda Kjær Minke ikke underviser, så forsker hun. Sidste år i samarbejde med DKR og Syd- og Sønderjyllands Politi, da vi udgav en rapport om kriminalitetsudviklingen under corona. Og senest har hun udgivet en antologi om voldtægt i samarbejde med Tine Søberg og Trine Baumbach. Linda Kjær Minke bidrager blandt andet med et kapitel om gerningspersoners motiv til at begå voldtægt.

- Jeg blev overrasket over, hvor kompliceret det er. I nogle sager er motivet ubevidst, og i andre er det mere bevidst. Hver voldtægtssag er unik. Det har ikke sluppet sit tag i mig, så nu kigger jeg sammen med en dygtig specialestuderende på voldtægtssager i nære relationer. I en forebyggelsessammenhæng er motivet til voldtægt enormt vigtigt, siger Linda Kjær Minke.

Forskning og praksis samles i DKR

Netop forebyggelse er vigtigt for hende – ikke mindst i forhold til hendes medlemskab i DKR.

- Jeg synes, at forebyggelse af kriminalitet er meget centralt, blandt andet fordi jeg fra gerningspersonens perspektiv kan se, hvad der sker, når kriminalitet ikke bliver forebygget, siger Linda Kjær Minke.

Derfor er hun også taknemlig for at sidde i Forretningsudvalget og være med til at præge DKR’s arbejde.

- Jeg er altid på sporet af viden. Jeg håber, at jeg med min viden, kan komme med input og kvalificere de diskussioner, der er i FU og i forhold til forebyggelse af kriminalitet. I FU bliver jeg også præsenteret for den nyeste forskning, og så er det berigende at have den tætte kontakt med praksis, siger Linda Kjær Minke.

Linda Kjær Minke, medlem af DKR's forretningsudvalg

Blå Bog

  • Linda Kjær Minke er uddannet sociolog, og har en ph.d. i jura.
  • Hun er professor MSO og forskningsgruppeleder på Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
  • Siden 2012 har Linda Kjær Minke været forskermedlem af Det Kriminalpræventive Råd.
  • De sidste 7 år har hun været medlem af Forretningsudvalget.