Styrket indsats mod farlig kørsel

22-12-2020

Høringssvar – Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Styrket indsats mod farlig kørsel).

Ved en mail af den 24. november 2020 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Først og fremmest skal DKR understrege, at vanvidskørsel, hvor hensynet til almindelige trafikanters liv og førlighed tilsidesættes, er helt uacceptabel. Vi anerkender, at der er behov for at sætte ind over for dette fænomen. Og det er vores opfattelse, at vi her har tale om en udfordring, hvor indsatsen bør være egnet til at forhindre, at skaden overhovedet finder sted.

DKR hilser det velkomment, at fænomenet ”vanvidskørsel” er er afgrænset i bemærkningerne. Lovforslaget indeholder en række strafskærpelser, som ifølge regeringen skal bidrage til at sætte en stopper for vanvidskørsel. DKR skal anføre, at der generelt ikke foreligger dokumentation for, at skærpelse af frihedsstraf virker forebyggende. En undtagelse herfra gælder dog overtrædelser af færdselsloven. Her peger studier på, at strafskærpelser kan mindske risikoen for recidiv. Derfor kan DKR ikke afvise, at strafskærpelserne kan medvirke til at stoppe vanvidskørsel.

Lovforslaget omfatter flere forskellige typer af lovovertrædelser. Bemærkningerne indeholder imidlertid kun få oplysninger om de tilfælde, der har ført til ønsket om optagelse i den aktuelle lovpakke. Det gør det vanskeligt at pege på konkrete tiltag i forhold til de enkelte udfordringer. DKR skal imidlertid anbefale at det undersøges, om lovpakken kan suppleres med fysiske tiltag, f.eks. i form af barrierer, afgrænsninger, bomme eller lignende på særligt udsatte vejforløb og med samtidig overvågning eller med optagelse, der kan tjene som bevis i efterfølgende straffesager, og dermed minimere behovet for eftersættelse i konkrete situationer. Sådanne tiltag bør iværksættes forsøgsvist og evalueres for effekt, men denne konkrete anvendelse af overvågning nærmer sig de tilfælde, der i dag er dokumentation for har effekt (overvågning af parkeringspladser m.v.)

Derudover bør man overveje, om man kan dæmpe kørsel med høj hastighed fx i leasede og lejede biler. Det har været fremme i medierne, at vanvidskørsel i nogle tilfælde sker i leasede køretøjer. For år tilbage blev problemet med biltyveri nærmest afskaffet gennem krav om startspærrer. DKR skal anbefale, at det undersøges, om man kunne opnå noget tilsvarende på dette område ved anvendelse af moderne elektroniske installationer.

Det fremgår af lovforslaget, at en del af de såkaldte vanvidsbilister er banderelaterede. Derfor kan en vej til at stoppe vanvidskørsel også være mere systematisk at sætte forebyggende ind over for bandemedlemmerne. DKR anbefaler at politiets nye forebyggende tiltag suppleres med blandt andet, at kommuner og civilsamfund har øget fokus på at tilbyde længerevarende tillidsskabende mentorstøtte og helhedsorienteret gadeplans- og fritidsarbejde, da det er eksempler på virkningsfulde indsatser.

Den 22. december 2020

Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef