Rocker- og bandekriminalitet

06-09-2017

Høringssvar: Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet mv.

Hermed Det Kriminalpræventive Råds (DKR) høringssvar efter Justitsministeriets anmodning per e-mail den 10. august 2017.

DKR arbejder for at fastholde det høje tryghedsniveau i befolkningen, hvorfor DKR finder det positivt, at regeringen har fokus på utryghedsproblematikker omkring rocker- og bandekriminalitet. 

DKR skal anbefale, at politiet i forhold til vurderingen af ansøgninger om tilladelse til at færdes/tage ophold i forbudsområdet, i højere grad – end det er lagt op til lovforslaget - kan inddrage positive forhold og ressourcer, der kan være i den dømtes liv, som kan reducere risikoen for recidiv, eksempelvis familie, arbejde, foreningsliv mv., således at vedkommende får de bedste forudsætninger for at leve et kriminalitetsfrit liv.

DKR skal endvidere anbefale, at der gøres en særlig indsats for at understøtte, at den løsladte kan forlade bande- og rockermiljøet, eksempelvis ved at indgå i et exit-forløb eller på anden skabe et nyt og positivt netværk igennem arbejde eller uddannelse. En sådan understøttende indsats er særlig vigtig i de tilfælde, hvor den løsladte ikke har mulighed for at få hjælp af positive ressourcepersoner i sit tidligere lokalmiljø.

DKR finder det positivt, at forbudsordningen vil blive evalueret efter 3 år, men skal påpege, at undersøgelse af recidiv også bør være en del af evalueringen, idet der er risiko for, at ordningen kan have en negativ effekt.

Den 6. september 2017

Med venlig hilsen


Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef