Indbrudstyveri

06-09-2017

Høringssvar til Folketingets høring om selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri.

Hermed Det Kriminalpræventive Råds (DKR) høringssvar efter Justitsministeriets anmodning per e-mail den 14. august 2017.

DKR arbejder for at fastholde det høje tryghedsniveau i befolkningen, hvorfor DKR finder det positivt, at regeringen har fokus på at forebygge indbrud.

Det er imidlertid DKR’s opfattelse, at indførelsen af en selvstændig indbrudsbestemmelse samt en straffeskærpelse på området formentlig kun i begrænset omfang vil have en forebyggende effekt i forhold til indbrud.

Det fremgår af rapporten ”Det Danske Indbrudsniveau” fra 2017, at danskere er særligt udsatte for indbrud sammenlignet med vores nabolande, fordi vi i Danmark ofte bor tæt og i parcelhuse. Erfaringer fra Holland, hvor der tidligere har været et højt indbrudstal, viser at lovkrav til indbrudssikring af nybyggeri har reduceret indbrudskriminaliteten ganske betydeligt (op til 70 procent). DKR skal derfor anbefale, at regeringens indbrudspakken endvidere bliver suppleret med lovgivning, som indebærer, at boliger bliver mere modstandsdygtige overfor indbrud.

DKR skal konkret anbefale, at:

  • byggeloven ændres, så der gives hjemmel til at stille krav i bygningsreglementet om indbrudshæmmende foranstaltninger ved nybyggeri
  • der stilles et funktionalitetskrav i bygningsreglementet om at nybyggede boliger, skal leve op til et givent indbrudshæmmende niveau
  • der etableres en uddannelse af rådgivere på indbrudsområdet, som kan vejlede bygherrer og private i eksisterende boliger på baggrund af funktionalitetskravet i bygningsreglementet.

Den 6. september 2017

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef

Materialer