DKR og eksterne samarbejdsparter

DKR er altid åben for at drøfte nye muligheder for samarbejder med andre parter (offentlige/halvoffentlige/private og uanset organisationsform), der arbejder med kriminalitetsforebyggelse og tryghedsskabende indsatser i bred forstand.

DKR har en stor faglig viden inden for sit felt, og vi bidrager gerne med viden til egnede projekter efter nærmere aftale. Afhængig af projekternes karakter kan det også aftales, at DKR kan bidrage til samarbejdet på andre måder. Det kan fx være ved at stille sit logo til rådighed (evt. som co-branding sammen med den eksterne part) eller ved fx at bidrage med relevant IT-infrastruktur, kommunikationsplatforme eller andre aktiver, som DKR råder over.

Samarbejdets rammer

DKR’s vurdering af, om et projekt – og den eksterne part – er egnet til et tættere samarbejde, vil typisk ske ud fra en samlet vurdering af, om projektet 

  • Fremmer et trygt samfund ved at forebygge og/eller oplyse om kriminalitet
  • Nedbringer antallet af kriminelle, ofre eller udsatte steder eller fremmer tryghed eller samfundets robusthed overfor kriminalitet
  • Ligger inden for de faglige områder, DKR har fokus på
  • Retter sig mod borgere og virksomheder, professionelle aktører, politiske beslutningstagere eller journalister
  • Er fakta-, videns- eller evidensbaseret
  • Tager hensyn til, at DKR er et sagkyndigt råd, en medlemsorganisation, og at sekretariatet er stillet til rådighed af Rigspolitiet
  • Er tilstrækkeligt solidt og økonomisk velfunderet til, at DKR som offentlig organisation kan involvere sig.
  • Parterne skal desuden være indforståede med, at samarbejdet er åbent for andre eventuelt interesserede deltagere. 

Kontakt os 

Hvis din organisation ønsker at præsentere et projekt for at drøfte et eventuelt samarbejde med os, kan I henvende jer til sekretariatschef Anna Karina Nickelsen, akn@dkr.dk, tlf. 91 35 75 97.   

Vores involvering i projektsamarbejder vil som udgangspunkt bestå i at bidrage med faglig viden og evt. ved andre konkrete bidrag som nævnt ovenfor. Hvis I ønsker at benytte DKR’s logo vil det oftest være forbundet med visse betingelser af hensyn til beskyttelse af DKR’s interesser og rettigheder. 

Et eksempel på et eksisterende samarbejde er samarbejdet med TrygFonden (og eventuelt andre interesserede parter) om Nabohjælp for at nedbringe antallet af indbrud i private hjem.

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef