Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd

Her kan du finde oplysninger om Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd, PiSiu, både på dansk og grønlandsk.

PiSiu er en forkortelse af ’Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit’. PiSiu arbejder for at forebygge kriminalitet i Grønland.

PiSiu blev stiftet i 2009 og påbegyndte arbejdet i 2010. Rådet består af repræsentanter fra arbejdsgiverorganisationerne, de frivillige organisationer, Departement for Sociale Anliggender,  Departement for Sundhed, Grønlands Politi, kommunerne, Kriminalforsorgen samt lønmodtagerorganisationerne. Du kan læse mere om reglerne for sammensætningen af PiSiu, valg af formand, rådets virksomhed og sekretariatsfunktionen for rådet under § 744 og § 745 i Retsplejelov for Grønland fra 2008.

I PiSiu ønsker vi, at alle mennesker får en tryg opvækst og et trygt voksenliv fri for kriminalitet. Derfor arbejder vi for at forebygge kriminalitet i det grønlandske samfund. Dette gør vi bl.a. gennem oplysningsvirksomhed, erfaringsudveksling og samarbejde med lokale forebyggelsesaktører. 

PiSiu har strategiplan for 2016-2020, med fokus på følgende fire områder:

  1. Forebyggelse af vold og sædelighedsforbrydelser
  2. Forebyggelse af berigelseskriminalitet
  3. Forebyggelse af misbrug af rusmidler
  4. Forebyggelse af cyberkriminalitet 

PiSiu

PiSiu tassaavoq ’Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit’ naalisarnerat. PiSiup danskisut taaguutaa tassaavoq Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd. Soorlu taaguutaanit ersertoq Kalaallit Nunaanni pinerluttaaliunissaq PiSiup suliassaraa.

PiSiu 2009-mi aallarnerneqarpoq, 2010-milu sulilluni aallartilluni. Siunnersuisoqatigiinni ilaasortaatitaqartuupput sulisitsisut sulianiaqatigiiffii, kajumissutsiminnik suliallit suliniaqatigiiffii, Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik, Kalaallit Nunaanni Politiit, Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat, Pinerluuteqarsimasunut Isumaginnittoqarfik kiisalu sulinermik inuussutissarsiutillit suliniaqatigiiffii. Malittarisassat PiSiup katitigaaneranut, siulittaasumik qinersisarnermut, siunnersuisoqatigiit sulinerannut aammalu allattoqarfeqarnermut tunngasut annertunerusumik paasisaqarfiginiarukkit Kalaallit Nunaanni eqqartuussisarneq pillugu inatsimmi  2008-meersumi § 744 aamma § 745 atuarsinnaavatit.

PiSiumiit kissaatigaarput inuit tamarmik toqqissisimasumik peroriartornissaat inersimasutullu pinerlunnertaqanngitsumik inuuneqarnissaat. Taamaattumik inuiaqatigiinni kalaallini pinerlutsaaliuinissaq anguniarlugu sulivugut. Tamanna anguniarlugu suliniutivut arlaqarput soorlu qaammarsaanikkut, misilittakkanik avitseqatigiinnikkut aammalu najukkani pitsaaliuinermik suliaqartunik suleqateqarnikkut tunaartanik naammassinninnissaq.

PiSiu iliuusissanik pilersaarusiorsimavoq ukiumut 2016-2020-mut atuuttussanik, sammisaralugit ataani allassimasut sisamat: 

  1. Nakuusernermik kinguaassiutitigullu pinerluutinik pinaveersaartitsineq
  2. Iluanaarniuteqarluni pinerlunnermik pinaveersaartitsineq
  3. Aanngajaarniutinik atornerluinermik pinaveersaartitsineq
  4. Qarasaasiakkut pinerlunnernik pinaveersaartitsineq
Pisiu logo

PiSiu

Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd

Kontakt sekretariatet for PiSiu på tlf.:

PiSiu-p allaffeqarfianut attaveqarit oqarasuaat tlf.:

+299 567308 

+299 567174

E-mail: 

GRL-pisiu@politi.dk

Sekretariatet for PiSiu er placeret hos Grønlands Politi på adressen:

PiSiu allaffeqarfia Kalaallit Nunaanni Politiianni inissisimavoq najukkami:

Grønlands Politi
Postboks 1006
Imaneq 22
3900 Nuuk