Konkurrence

Ligger du inde med Europas bedste kriminalpræventive projekt?

02-07-2024

Har du eller kender du til et projekt, der arbejder med resocialisering og forebyggelse af tilbagefald til kriminalitet blandt indsatte i åbne og lukkede fængsler? Så vær med til at sprede den gode praksis i Europa.

Igen i år uddeler EU’s kriminalpræventive netværk (EUCPN) prisen The European Crime Prevention Award.  

Temaet for 2024 er: Forebyggelse af tilbagefald til kriminalitet blandt fængselsindsatte   

Formålet er at finde og dele de bedste metoder i Europa, der effektivt forebygger tilbagefald til kriminalitet og fremmer succesfuld reintegration af fængselsindsatte. Projekterne skal fokusere på indsatte under afsoningen i både lukkede, åbne og udslusningsfængsler. Disse projekter kunne omfatte programmer og uddannelse, der fremmer beskæftigelse, lovlydig adfærd og reintegration efter løsladelse. Initiativerne kan organiseres og gennemføres af fængselsinstitutionerne eller af NGO'er, der målbart støtter de indsattes reintegration. 

Det er vigtigt at bemærke, at fokus ikke er på projekter for tidligere indsatte efter løsladelse. Projekterne skal primært udføres inden for fængselsinstitutionerne, med aktiviteter efter løsladelsen som en mindre del. Konkret skal 75% af indsatsen ske inden for fængslet, mens op til 25% kan være aktiviteter efter løsladelsen. 

Mere information om dette års tema kan findes hos EUCPN 

Prisoverrækkelsen 

Prisoverrækkelsen foregår ved en konference i Budapest i Ungarn den 3.-4. december 2024, hvor repræsentanter fra det indstillede projekt præsenterer deres projekt.  

Danmark kan indstille ét projekt til prisen. Det Kriminalpræventive Råd beslutter, hvilket projekt, der skal indstilles fra Danmark. Danmark har flere gange vundet i konkurrencen. 

 

Om prisen 

The European Crime Prevention Award (ECPA)

Formålet med ECPA er at belønne initiativer, der i en evaluering eller erfaringsopsamling har vist en positiv effekt. Både myndigheder, virksomheder og andre organisationer kan deltage.  

Det Kriminalpræventive Råd vil gerne opfordre store som små, såvel som nationale som lokale projekter, til at indsende en ansøgning på det vedhæftede ansøgningsskema. Bemærk, at det kun er vedhæftede ansøgningsskema, der tæller i juryens bedømmelse. Undgå derfor at vedhæfte bilag mv. Alle projekter inden for temaet kan komme i betragtning.  

Det vindende ECPA-projekt modtager en pris på 10.000 euro, eller ca. 75.000 kr. 

Danmark har tidligere vundet i ECPA-konkurrencen

Senest opdateret 02-07-2024
Flemming Wridt Jensen
Flemming Wridt Jensen
Videnskonsulent

Ansøgningsskema

Download ansøgningsskemaet via dette link

Ansøgningen skal være på engelsk. Det Kriminalpræventive Råd skal senest modtage ansøgningen den 13. september på e-mail dkr@dkr.dk, mærket 'ECPA 2024'.