Stor Christiansborg-konference: Bandekriminalitet knækkes med øget forebyggelse

07-02-2024

Rockere og bander står bag drab, vold og narkohandel, og de seneste års strafskærpelser har langt fra løst problemerne. Derfor skal der satses meget mere på forebyggelse i bl.a. kommuner og foreninger. Det Kriminalpræventive Råd samler i dag justitsministeren, retsordførere, borgmestre, politiet og eksperter til en konference om, hvordan rocker- og bandekriminalitet forebygges mest effektivt, så færre unge ender i kriminelle miljøer.

Omkring 1.300 personer er medlem af en rocker- eller bandegruppering i Danmark. Rockere og bander står bag alvorlig organiseret kriminalitet, bl.a. narkotikahandel, økonomisk kriminalitet, drab, pengeafpresning og skyderier på åben gade, der skaber utryghed. Det Kriminalpræventive Råd afholder i dag en konference på Christiansborg, om, hvordan vi mest effektivt forebygger rocker- og bandekriminalitet. Politiet vil give et aktuelt billede af kriminaliteten, og der vil blive delt erfaringer fra kommunerne om, hvordan de arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt børn og unge. Og der er brug for mere forebyggelse, lyder det fra justitsminister Peter Hummelgaard:

- Det er vigtigt, at vi fortsætter med at presse banderne. Det gør vi blandt andet med hårdere straffe og markant mere forebyggelse, så børn og unge ikke lokkes ind i bandernes mørke. Derfor vil regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier nedsætte en kriminalitetsforebyggelseskommission. Kommissionen skal gøre os klogere på, hvilke tiltag der virker bedst og komme med forslag til, hvordan vi styrker forebyggelsen på tværs af myndigheder. Både de hårde og de bløde redskaber skal i brug mod banderne, siger justitsminister Peter Hummelgaard.

Forebyggelse af rocker- og bandekriminalitet er en opgave, der skal løses i fællesskab. Der er brug for en indsats på tværs af myndigheder, civilsamfund og sektorer, hvis vi vil undgå, at børn og unge ender i rocker- og bandemiljøet, påpeger Det Kriminalpræventive Råds formand Erik Christensen:

Det er mest effektivt at sætte ind tidligt, så vi undgår, at børn og unge ender i bandernes kløer, for hvis de først er blevet hårdkogte kriminelle, er opgaven langt sværere. Vi skal fx sørge for, at kriminalitetstruede børn og unge tager del i positive fællesskaber, fx i en fodboldklub, så vi undgår, at de bliver del af et kriminelt miljø, siger Erik Christensen.

På konferencen vil flere kommuner, fra Esbjerg til København, fortælle, hvordan de lokalt arbejder med at forebygge bande- og ungdomskriminalitet. Kommunerne spiller en vigtig rolle, og en styrket bekæmpelse af bandekriminalitet kræver, at der investeres mere i forebyggelse, bl.a. på socialområdet.

- Mange kommuner arbejder målrettet med at gribe kriminalitetstruede børn og unge, og det er vigtigt, at vi bygger videre på de gode erfaringer. Lige nu oplever kommunerne et stigende udgiftspres, og dermed er der behov for at starte en samtale om, hvordan stat og kommuner kan sikre de rette rammer og ressourcer til at forebygge bandekriminalitet, siger Erik Christensen.

FAKTA OM KONFERENCEN

Konferencen ’Sammen om forebyggelse af rocker- og bandekriminalitet i Danmark’ afholdes på Christiansborg den 7. februar 2024. Formålet med konferencen er at få skabt de bedste rammer og betingelser for kriminalitetsforebyggelse for børn og unge. Nationale beslutningstagere, som bl.a. justitsministeren og retsordførere samt borgmestre og beslutningstagere fra 21 kommuner deltager i konferencen sammen med politiet, eksperter og andre nøgleaktører på området. 

FAKTA OM BANDE-OG ROCKERKRIMINALITET

Ved udgangen af juni 2023 var 1.322 personer tilknyttet en rocker- eller bandegruppering i Danmark.  Rockere og bander står bag alvorlig organiseret kriminalitet, som fx narkotikahandel, drab, vold og økonomisk kriminalitet som hvidvask og bedrageri, der er til stor skade for samfundet. Knap hver fjerde drab i Danmark sker i et kriminelt miljø, som omfatter drab relateret til organiseret kriminalitet, narkotikahandel og bandekonflikter. I første halvår af 2023 blev der registeret 13 skudepisoder med relation til rocker- og bandemiljøet. Forskning viser, at tilknytning til rocker- og bandemiljøet øger den individuelle kriminalitet med 40 %. 

I november 2023 blev regeringen og flere af Folketingets partier enige om en ny bandepakke med en række initiativer. Der skal bl.a. nedsættes en forebyggelseskommission, der skal komme med forslag til at styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde på tværs af myndigheder. 

Kilder:  
Justitsministeriets forskningskontor (2024): Drab i Danmark 2017-2021 

National Enhed for Særlig Kriminalitet (2023): Rocker- og bandesituationen i Danmark. Nøgletal ved udgangen af juni 2023. Rigspolitiet. 

Justitsministeriets Forskningskontor (2010): Rockere, bander og risikofaktorer. 

Bredt flertal enige om ny bandepakke | Justitsministeriet 

Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder
 • Konference om forebyggelse af rocker- og bandekriminalitet

  Velkomst

  Formand for Det Kriminalpræventive Råd, Erik Christensen, bød velkommen til konferencen. 

 • Lasse Boje, politidirektør, National enhed for Særlig Kriminalitet

  Politiet har i mange år fulgt bandemiljøet tæt med henblik på at imødegå den alvorlige kriminalitet, der udspringer af miljøet. 

  Politidirektøren præsenterede den aktuelle bandesituation, og hvilke overordnede bevægelser og tendenser, der er i miljøet. 

 • Anja Leavens, psykolog

  En normal opvækst?

  Anja Leavens beskrev opvæksten for bandemedlemmer og rockere. Hendes viden er baseret på 24 års erfaring med et terapeutisk arbejde med rockere og bandemedlemmer. 

 • Tea Torbenfeldt Bengtsson, professor MSO, VIVE

  Ungdomskriminaliteten falder, og den almene forebyggelse ser ud til at virke. Men der er fortsat kriminalitetstruede og udsatte børn, som har særlige behov for hjælp, og hvis stemme og erfaringer er vigtige, når vi tilrettelægger indsatser omkring dem. 

 • Borgmestre diskuterede helhedsorienteret forebyggelse i kommunerne

  Politisk samtale mellem:

  Sophie Hæstorp Andersen (S), overborgmester i Københavns Kommune; Jesper Frost (V), borgmester i Esbjerg Kommune; Søren Friis Trebbien, 1. viceborgmester i Hvidovre Kommune.

  Forskning og praktiske erfaringer peger på, at en helhedsorienteret tilgang virker bedst i forhold til at forebygge kriminalitet. Men hvordan fungerer helhedsorienteret forebyggelse i praksis? Borgmestrene drøftede deres erfaringer med- og perspektiver på helhedsorienteret forebyggelse. 

 • Spørgsmål fra salen

  Lars Højsgaard Andersen fra Rockwool Fonden bidrog med opfølgende spørgsmål til indlægget om helhedsorienteret forebyggelse i kommunerne. 

 • Marco Damgaard, skoleleder på Tingbjerg Skole

  Marco Damgaard fortalte, hvordan man i tæt og konstruktivt samarbejde har skabt en positiv udvikling i Tingbjerg. Det betyder bl.a. at flere unge kommer ind på en ungdomsuddannelse, og bliver dermed aktører i positive fællesskaber.

 • Styrkede relationer og positive fællesskaber

  Deltagere: Abdirashid Artan, konsulent i Baba, Fonden for Socialt Ansvar; Dennis Witek, formand for Boldklubben 1909 i Odensen; Kasper Søstrøm Müller, projektchef i boligsocial helhedsplan Fredericia. 

  Moderator: Gunvor Christensen, analysechef i FOB

  Civilsamfundet har en vigtig rolle i forebyggelse af kriminalitet. Samtalen mellem de tre aktører drejede sig om, hvordan man kan styrke samarbejdet mellem civilsamfundet og myndighederne. 

   

 • Peter Hummelgaard, Justitsminister

  Justitsministeren holdte en tale om, hvordan man kan sørge for, at børn og unge ikke havner hos rockerne og banderne. Han kom også ind på den kommende 'Kriminalitetsforebyggelseskommission', som bl.a. skal se på, hvordan man kan styrke det tværgående myndighedssamarbejde; både socialt, rets- bolig og beskæftigelses- og sundhedsområdet. 

 • Samarbejdet mellem kommune og stat

  Deltagere: Karina Lorentzen (SF), retsordfører; Peter Rahbæk Juel (S), borgmester i Odense Kommune; Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune; Bjørn Brandenborg (S), retsordfører; Mikkel Bjørn (DF), medlem af Folketingets Retsudvalg.

  Der var en politisk debat, som handlede om rammer, ressourcer og udviklingspotentialer i samarbejdet mellem stat og kommune. 

 • Spørgsmål fra salen

  Rowena Elizabeth Lee Jensen fra Dansk Socialrådgiverforening havde spørgsmål til retsordførerne og borgmestre om samarbejdet mellem kommune og stat. 

 • Fællessalen på Christiansborg

 • Deltagere

  Der var 150 tilmeldte til konferencen. Deltagerne kom fra bl.a. kommuner, organisationer og politiske partier.