Godt nyt til energibevidste kommuner: Dæmp gadelyset og øg trygheden lokalt

22-03-2023

Der er godt nyt til kommuner, der vil spare på strømmen uden at gå på kompromis med den lokale tryghed. Et nyt dansk studie peger på, at dæmpet gadelys i nogle tilfælde kan øge trygheden. I Det Kriminalpræventive Råd opfordrer vi kommunerne til at undersøge mulighederne for at bringe den nyeste viden om tryghed i spil.

Af Erik Christensen, formand for Det Kriminalpræventive Råd. 

Energikrisen har sat skub i nye energibesparende tiltag hos landets kommuner. En ny rundspørge fra Momentum viser, at omkring hver anden kommune enten har dæmpet gadelyset eller skåret i, hvor mange timer lyset er tændt, mens hver femte kommune overvejer det. Men går kommunerne på kompromis med den lokale tryghed, når de dæmper gadelyset? Det er en overvejelse, som har fyldt meget hos landets kommuner.  

Men nu tyder et nyt studie fra Aalborg Universitet på, at gadelyset ikke behøver at køre på fuldt blus, for at danskerne føler sig trygge. Dæmpet gadelys kan ligefrem øge trygheden i nogle tilfælde. Vi ved også fra tidligere undersøgelser, at hvis et område har et jævnt og behageligt lys, har flere lyst til at færdes der. Kraftigt gadelys kan øge kontrasten mellem lys og mørke, så området kan virke utrygt.  

Selvom trygheden generelt er høj i Danmark, er der fortsat udfordringer med utrygheden i nogle lokalområder – blandt andet på stier, i parker, på togstationer og i udsatte boligområder. Derudover ved vi fra undersøgelser, at flere og flere unge kvinder er utrygge efter mørkets frembrud. Det skal vi gøre noget ved, for alle borgere skal kunne færdes trygt.  

I Det Kriminalpræventive Råd opfordrer vi derfor landets kommuner til at arbejde målrettet på at øge trygheden lokalt; blandt andet ved at undersøge mulighederne for at dæmpe gadelyset til et behageligt niveau fremfor at slukke helt eller reducere antallet af timer, lyset er tændt. Vi anbefaler, at kommunerne undersøger, hvilke steder borgerne lokalt opfatter som utrygge. Flere kommuner har allerede høstet gode erfaringer med tryghedsvandringer, hvor borgere, boligforeninger og andre lokale aktører peger på steder, der opleves utrygge. Drøftelserne kan give kommunen konkrete input til at forbedre trygheden lokalt.  

Kommunerne kan fx også højne trygheden lokalt ved at engagere flere ‘beskyttende øjne’ på gaden. Det kan fx være borgere, natteravne, lokalbetjente, dørmænd og vagter, der er synlige i nattelivet, så trygheden øges, når mørket er faldet på.   

De forskellige lokale initiativer, som fx et jævnt og behageligt gadelys, tryghedsvandringer og flere ‘beskyttende øjne’ i nattelivet, kan bidrage til, at flere føler sig trygge – også når det er mørkt. 

Debatindlægget er blevet bragt i Danske Kommuner d. 22. marts 2023

Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder