Flere voldsskader på skadestuerne, men færre end før corona

10-08-2023

Flere danskere fik behandlet skader efter vold på skadestuerne i 2022 sammenlignet med 2020 og 2021, hvor der var historisk få voldsskader som følge af corona-nedlukningerne. Det viser en ny undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd.

Billede: Canva

I 2022 blev der registreret 8.571 voldsskader på skadestuerne mod omkring 8.000 voldsskader under corona, hvor nattelivet blev lukket i perioder. Trods stigningen var der i 2022 færre voldsskader end før corona , idet der i 2019 var ca. 10.000 voldsskaber, viser den nye undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Det Kriminalpræventive Råd: 

I 2022 blev landet åbnet op igen efter corona, og her ser vi ikke overraskende, at voldsskaderne er vokset i takt med genåbningen. I det lys synes jeg, at det er glædeligt, at antallet af voldsskader stadig ligger noget lavere end niveauet før corona-nedlukningerne, siger Jonas Mannov, analytiker i Det Kriminalpræventive Råd. 

Den nye undersøgelse viser også, at der fortsat sker flest voldsskader i aften- og nattetimerne i weekenderne. Det er især unge mænd, som bliver udsat for vold. Der er derfor brug for, at forebyggelsesindsatser mod vold er målrettet nattelivet, og at bl.a. udskænkningssteder, dørmænd, kommuner, politi og natteravne tænkes ind i forebyggelsesindsatsen. 

- Nattelivet er et samlingspunkt for mange forskellige mennesker, og mange er påvirket af alkohol. Det kan føre til sammenstød og konflikter. Der er derfor et behov for et lokalt kendskab til voldsproblemstillingen og et samarbejde mellem de relevante lokale aktører, fordi der kan være lokale forskelle i, hvor volden finder sted i nattelivet, siger Flemming Wridt Jensen, videnskonsulent i Det Kriminalpræventive Råd. 

Der er en sammenhæng mellem beruselsesniveauet og vold i nattelivet, og derfor bør forebyggelse af vold også fokusere at fremme en ansvarlig udskænkning i nattelivet: 

- I DKR bakker vi op om, at lokale aktører – som fx kommunen, Politiet, bevillingshavere og uddannelsesinstitutioner – samarbejder om at fremme en ansvarlig udskænkning, så der skabes et trygt og sikkert natteliv. Det handler også om at arbejde med unges alkoholvaner og normer, så man forebygger en drukkultur blandt unge, siger Flemming Wridt Jensen. 

FAKTA 
Undersøgelsen ’Vold i Danmark – belyst ved tal fra skadestuerne’ fra 2023 er udarbejdet af Rambøll for Det Kriminalpræventive Råd.  

I 2022 blev 8.571 voldsskader registret på de danske skadestuer. Det er flere end i 2020 og 2021, hvor der var hhv. 7.987 og 8.068 voldsskader. Antallet af voldsskader er dog lavere end før coronaepidemien. I 2019 var der 10.161 voldsskader. 

I aften- og nattetimerne i weekenden kommer flest på skadestuen med voldsskader. Unge, særligt mænd på 15-24 år, bliver i højere grad behandlet for voldsskader end andre aldersgrupper. 
 
Antallet af arbejdsrelaterede voldshændelser er vokset fra 1.069 til 1.141 fra 2021 til 2022. Især ansatte i sundhedsvæsenet, sociale institutioner samt forsvar og politi udsættes for vold på arbejdspladsen. 

Julie Kofoed
Julie Kofoed
Kommunikationskonsulent