Borgere køber stjålne varer i stor stil – det kan vi undgå

12-09-2022

Danskerne køber hvert år hælervarer for i alt to milliarder kroner, og mange genstande stammer fra indbrud. Det kan vi ændre!

Danmark har brug for et digitalt register over stjålne genstande, så vi effektivt kan bekæmpe handel med tyvekoster. Det er hårdt tiltrængt, for vi har cirka tre gange flere indbrud i private hjem end vores nabolande Tyskland og Sverige.   

Behovet for et register over stjålne genstande er så markant, at det er hovedfokus på konferencen ’Hvordan får vi færre indbrud i Danmark?’, som forsikringsbranchen holder den 14. september. Her deltager bl.a. justitsminister Mattias Tesfaye, politi, forsikringsselskaber, eksperter i indbrudsforebyggelse og forhandlere af brugte varer.

Borgerne kan gøre mere for at forebygge indbrud ved at blive nabohjælpere og indbrudssikre deres boliger med bedre låse, vinduer og døre. Politiet kan gøre endnu mere for at opklare indbrud. Men vi er samtidig nødt til at blive bedre til at identificere hælervarer, så det bliver sværere for indbrudstyve at afsætte tyvekoster.

Danmark har allerede et register for stjålne biler og cykler: Her indtaster man stel- eller registreringsnummer, og så kan man straks se, om bilen eller cyklen er meldt stjålet. Men når det gælder de mest populære tyvekoster, fx smykker, elektronik, designermøbler og kunst, har køberen ingen mulighed for at tjekke, om varen er ’varm’. Dermed lades lovlydige borgere i stikken. Borgere, politi, forsikringsselskaber og forhandlere af brugte varer skal fremover kunne tjekke, om en brugt genstand er meldt stjålet. Dermed kan borgerne bedre styre uden om hælervarer, og risikoen øges for indbrudstyvene.

Danmark er på mange fronter et digitalt foregangsland, men her halter vi bagefter. Vi bør derfor kigge mod udlandet. I Holland har man siden 2014 haft et digitalt kosterregister, som politi, borgere og forretninger anvender. Registeret, der er tilgængelig på en app og hjemmesiden Stopheling.nl, rummer 1,7 millioner genstande. Når hollænderne køber brugt, kan de tjekke, om varen er meldt stjålet, og servicen bruges flittigt. Hollænderne søger 200.000 gange månedligt i registeret. Ifølge de hollandske myndigheder har registreringen af tyvekoster forbedret politiets efterforskning og øget forbrugernes bevidsthed om hæleri.

Det er på høje tid, at Danmark får et digitalt kosterregister. Det er afgørende, at borgerne får adgang til systemet – ligesom i Holland. Samtidig bør man inddrage forsikringsbranchen, som hver dag er i kontakt med indbrudsramte borgere. Når en borger anmelder et indbrud til politiet, registreres tyvekosterne typisk lige efter indbruddet, mens anmeldelsen til forsikringen ofte sker senere, hvor man måske har opdaget, at flere ting er stjålet. I dag taler politiets og forsikringsselskabernes systemer ikke sammen, så politiet får langt fra nys om alle stjålne genstande. En bedre og hurtigere registrering af tyvekoster vil dermed øge opklaringen af indbrud. Et register over stjålne genstande vil være en afgørende investering i vores fælles kamp mod indbrud og hæleri for milliarder.

Debatindlæg af Erik Christensen, formand for Det Kriminalpræventive Råd og Thomas Brenøe, vicedirektør, Forsikring & Pension. Bragt i Berlingske Tidende den 12. september 2022.

I Holland har man siden 2014 haft et digitalt register over stjålne varer, som politi, borgere og forretninger anvender. Her ses et screendump fra den hollandske hjemmeside Stopheling.nl.  Screendump af hollandsk hjemmeside med kosterregister

Arne Simonsen
Arne Simonsen
Kommunikationschef