Konkurrence om det bedste kriminalpræventive projekt i Europa

05-07-2022

Har du, eller kender du til, et projekt der arbejder med særligt sårbare ofre for kriminalitet? Så vær med til at sprede den gode praksis i Europa og deltag i konkurrencen om det bedste kriminalpræventive projekt i Europa!

Igen i år uddeler EU’s kriminalpræventive netværk, EUCPN, en pris til det bedste kriminalpræventive projekt i Europa, The European Crime Prevention Award.  

Årets tema 

Temaet for 2022 er: Arbejdet med særligt sårbare ofre for kriminalitet  

Projekterne skal fokusere på arbejdet med sårbare ofre for kriminalitet, f.eks. børn, ældre, ofre for seksuelle overgreb mv. Det kan bl.a. handle om:

  • tidlig identificering af ofre for kriminalitet.
  • at øge offerets motivation for at anmelde kriminalitet.
  • at forebygge, at offeret bliver udsat gentagende gange.
  • at forebygge, at offerets oplevelse vedr. henvendelse til og mødet med myndighederne er negativt.

Mere information findes hos EUCPN.  

Om prisen 

Formålet med ECPA er at belønne initiativer, der i en evaluering eller erfaringsopsamling har vist en positiv effekt. Både myndigheder, virksomheder og andre organisationer kan deltage. 

Det Kriminalpræventive Råd opfordrer store som små og nationale som lokale projekter til at indsende en ansøgning. Alle projekter indenfor temaet kan komme i betragtning. 

Det vindende ECPA-projekt modtager en pris på 10.000 euro, eller ca. 75.000 kr.  

Ansøgning 

Det er vigtigt, at man benytter dette EUCNP-ansøgningsskema og ikke vedhæfter bilag mv. Ansøgninger i andre typer formater vil ikke blive bedømt.  

Ansøgningen skal være på engelsk og være DKR i hænde senest den 12. september. DKR kan evt. hjælpe med oversættelsen.  

Ansøgningen sendes Det Kriminalpræventive Råd på e-mail: dkr@dkr.dk, mærket ECPA 2022.  

Udvælgelse og prisoverrækkelse 

Danmark kan indstille ét projekt til prisen. Det Kriminalpræventive Råd beslutter, hvilket projekt, der skal indstilles fra Danmark.

Prisoverrækkelsen foregår ved en konference i Prag i Tjekkiet den 8.-9. december 2022, hvor repræsentanter fra det indstillede projekt præsenterer deres projekt.  

Spørgsmål 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om prisen eller ansøgningen. Videnskonsulent Katrine Amalie Keller kan kontaktes efter den 1. august, kke@dkr.dk, tlf.: 2460 4836 

Danmark har tidligere vundet i ECPA-konkurrencen

2002
1. præmien med Copenhagen: crime prevention and integration in the borough of inner Nørrebro (se side 16)

2006
1. præmien med The Ringsted experiment (se side 20)

2012
1. præmien med Your policeofficer

2014
1. præmien med Hopenow - empowering trafficked people

2017
2. præmien med Denmark: the danes' digital self-defence

2019
3. præmien med Netstof.dk

Ansøgningskema

Ansøgningskema til European Crime Prevention Award (word)

Ansøgningen skal være på engelsk og sendes til DKR på e-mail: dkr@dkr.dk, mærket ECPA 2022. Frist: 12. september.