Ny bandepakke bør fokusere på forebyggelse

16-02-2022

Justitsministeren vil sætte hårdt mod hårdt i ny bandepakke. Hvis man skal undgå, at folk ender som bandemedlemmer, bliver man dog nødt til også at fokusere på forebyggelse.

Justitsministeren har varslet endnu en bandepakke i kølvandet på de seneste års tre bandepakker med hårdere straffe og sanktioner.

Bandekriminalitet er fortsat et alvorligt problem. Derfor bør den fjerde bandepakke satse på langt mere forebyggelse. Justitsministeriet har netop evalueret de foregående tre bandepakker, der er indført de seneste omkring ti år. Det er slående, hvor lidt fokus der har været på forebyggelse. Det bør den nye bandepakke rette op på.

Justitsminister Nick Hækkerup har meldt ud, at regeringen vil komme med et udspil til en bandepakke i løbet af foråret, og der skal sættes ’hårdt mod hårdt,’ siger ministeren. Vi anbefaler, at der også sættes ind med forebyggelse. Det er den eneste måde, man kan stoppe fødekæden til banderne.

Vi anbefaler, at unge tilbydes positive fællesskaber, som er mere attraktive end bandernes. Selvom bandemedlemmer nu virker rå og hårde, så har de engang været børn, som bare gerne vil høre til et sted. Det er vigtigt at forbedre udsatte børn og unges tilknytning til skolen. Hvis man ikke har succes i skolen, prøver man at opnå det på andre måder, for eksempel på gaden.

Vi ved fra undersøgelser, at bande- og rockermedlemmer typisk har haft dårlige erfaringer med skolen. Det er problematisk, da skolen i høj grad kan forebygge kriminalitet. Skolen kan give barnet en oplevelse af at være med i et fællesskab, og børn kan danne positive voksenrelationer. En god skolegang er også vigtig i forhold til at få en uddannelse og et arbejde senere i livet.

Justitsministeriet har gennemgået de tiltag, man har indført med de hidtidige bandepakker. Flere af de hårde tiltag har været brugbare. Det er positivt. Både politiet og Kriminalforsorgen har fået værktøjer til at håndtere rocker- og bandekriminalitet, og det er med til at sætte en kæp i hjulet på bandernes aktiviteter.

Men nu er det tid til at bruge andre værktøjer fra værktøjskassen. Fængslerne er fyldt op, og desværre kommer langtfra alle rockere og bandemedlemmer ud som bedre mennesker. Derfor er vi nødt til at sørge for, at færre vælger den vej i livet. Vi må starte tidligt. Vi skal standse fødekæden til banderne. Både i skolerne og fritidstilbuddene skal der være større fokus på at hjælpe de kriminalitetstruede børn.

Det er desværre ikke et quickfix, men det er den mest effektive løsning. Bandekriminalitet med drab og skyderier i gaderne er helt uacceptabelt. Det kræver et modsvar, men strafskærpelser alene løser ikke udfordringen. Der er brug for mere forebyggelse. Ellers havner alt for mange børn og unge fortsat i bandernes kløer.

Indlægget er bragt i Berlingske den 15. februar 2022

Erik Christensen, formand for DKR
Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder