Strengere straffe er en kurs uden virkning

23-08-2022

Det Kriminalpræventive Råd bakker op om regeringens mål om et tryggere samfund, men længere fængselsstraffe er den forkerte vej at gå.

Regeringen fremlægger i dag en ny udlændinge- og retspolitisk reformpakke med forslag om markant længere straffe. Målet er et tryggere samfund med mindre kriminalitet.

Det Kriminalpræventive Råd bakker op om regeringens mål om et tryggere samfund, men vi mener, at længere fængselsstraffe er den forkerte vej at gå.  

Når det gælder alvorlig personfarlig kriminalitet, viser omfattende forskning, at længere fængselsstraffe ikke virker forebyggende. Til gengæld ved vi, at forebyggende indsatser i og udenfor fængslerne virker. Derfor opfordrer vi også til, at de ekstra midler, som indgår i reformpakken, bliver anvendt på netop det område.  

Generelt er forekomsten af kriminalitet faldende, men der er områder, hvor der er særligt stort behov for at forebygge kriminalitet, fx bandekriminalitet, vold i nattelivet og utryghed i vores byrum.

Der er et stort behov for at bryde fødekæden til banderne. Vi ved, at bande- og rockermedlemmer ofte har haft en opvækst præget af fx hyppige skoleskift, ustabile familieforhold og problemadfærd i skolen. Det kan øge risikoen for at havne i kriminalitet. Derfor skal børnene med i fællesskabet og danne positive voksenrelationer. Det kan bl.a. ske via mentorordninger.

Vold i nattelivet udgør en stor del af den samlede vold. Vi ved, at fx alkohol spiller en afgørende rolle. Derfor skal vi ændre vores alkoholkultur for at mindske volden i nattelivet.

Selvom kriminaliteten generelt er faldende, så er danskerne blevet mere utrygge efter mørkets frembrud. Vi ved, at selv enkle ændringer i byrummet kan mindske kriminaliteten og øge trygheden, fx med bedre indretning og belysning på S-togsstationer.

Debatindlæg af Thomas Brenøe, næstformand i Det Kriminalpræventive Råd, bragt i Jyllandsposten den 23. august 2022

Arne Simonsen
Arne Simonsen
Kommunikationschef