En stor kapacitet i det kriminalpræventive felt er gået bort

12-08-2022

Lars Rand Jensen, tidligere politimester, sekretariatschef i DKR og mangeårig formand for SSP-udvalget i Det Kriminalpræventive Råd er død, 83 år. Han vil blive husket som en af pionererne, når det gælder tidlig forebyggelse af kriminalitet.

Lars Rand var en aktiv del af Det Kriminalpræventive Råd (DKR) i sammenlagt 37 år. Som sekretariatschef i årene 1975-80, formand for SSP-udvalget i 1980-2006 og seniorrådgiver i perioden 2008-2015 har han sat sit præg på rådet og haft enorm betydning både for udviklingen af DKR og det lokale kriminalpræventive samarbejde i Danmark.

Lars Rands interesse for resocialisering og forebyggelse begyndte tidligt i hans karriere. Hans opmærksomhed på betydningen af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde blev især vakt under et studieophold i England. Den viden, han fik der, brugte han til sammen med centrale samarbejdspartnere i Danmark at udvikle SSP-samarbejdet. Siden havde han en drivende rolle i at få SSP-samarbejde udbredt, ikke mindst gennem sit virke i DKR. I dag er SSP-samarbejdet rygraden i den tidlige kriminalpræventive indsats, der skal forebygge at børn og unge ender i en kriminel løbebane.

’Lars Rand var en kæmpe kapacitet i det kriminalpræventive felt og både fagligt og menneskeligt har han sat meget betydningsfulde aftryk, bl.a. som ophavsmand til SSP-samarbejdet, der i dag findes i stort set alle kommuner”, siger Erik Christensen, formand for DKR.

Lars Rands empatiske tilgang og store viden om forebyggelse af kriminalitet har gennem årene været en stor inspirationskilde for alle, der havde fornøjelsen af at samarbejde med ham.

Også i udlandet blev Lars Rand en kendt og respekteret kapacitet, fx i Tyskland, hvor han var en afholdt figur i det kriminalpræventive felt – og altid blev tituleret dr. Jensen.

Lars Rand deltog som seniorkonsulent i at udvikle DKR’s forebyggelsesbegreb, som fik betydning for aktører og fagprofessionelle, der arbejder med forebyggelse, bl.a. i SSP-samarbejdet.

Sekretariatschef i Det Kriminalpræventive Råd, Anna Karina Nickelsen husker også Lars Rand for hans store indsigt og hans samarbejds- og formidlingsevner.

’Det var imponerende, hvor meget han vidste, og heldigvis ville han også meget gerne dele ud af sin viden. Man havde også lyst til at spørge ham til råds, for han var et empatisk og humoristisk menneske med en fantastisk evne til at ’netværke’. En del af hans succes skyldes også hans formidlingsevner - han var en elsket oplægsholder’.

Det var ikke kun det kriminalpræventive arbejde Lars Rand ’brændte’ for. Til stor morskab lykkedes det ham flere gange at aktivere røgalarmer i DKR’s lokaler. Trods ihærdige forsøg på at holde piberøgen udenfor, så sneg den sig ind på kontorerne og sendte medarbejderne udenfor bygningen, indtil man fik ’slukket branden’.

Nu er både ildsjælen - og piben – slukket, og Danmark har mistet en vigtig stemme i det kriminalpræventive felt. Æret være hans minde.

Lars Rand Jensen Lars Rand Jensen, sekretariatschef i DKR og mangeårig formand for SSP-udvalget i Det Kriminalpræventive Råd.