Kære regering: Digitale krænkelser blandt unge kræver større indsats

06-09-2021

- Regeringen har netop fremlagt et udspil med 13 initiativer, der skal forbedre onlinekulturen blandt børn og unge. Det er meget positivt, at regeringen vil sætte mere fokus på digital dannelse. Udspillet indeholder mange interessante takter, men der er brug for en mere ambitiøs indsats for at forebygge kriminalitet og digitale krænkelser

Af Erik Christensen, formand for Det Kriminalpræventive Råd

Børn og unge bliver jævnligt udsat for ulovlig billeddeling, hacking og grooming på nettet. Derfor bør den digitale dannelse starte allerede i 0. klasse og fortsætte på ungdomsuddannelserne, og lærere og forældre skal involveres langt mere, så de kan tage snakken med de unge.

Når børn og unge er online og fx bruger sociale medier, risikerer de nemt at blive ofre for kriminalitet, og de kan også selv komme til at begå kriminalitet. Det viser flere undersøgelser. Vi ser løbende sager, hvor unge ulovligt deler nøgenbilleder og videoer af seksuel karakter. Mest omtalt er Umbrella-sagen, hvor ca. 1.000 unge blev sigtet, og flere fik bøder og en plet på børneattesten. Det har vidtrækkende konsekvenser for både ofre og gerningsmænd. Selvom Umbrella-sagen har skabt opmærksomhed om ulovlig billeddeling, er krænkende adfærd blandt unge stadig et markant problem.

Fra undersøgelser ved vi, at hver tiende af de ældste elever i grundskolen har modtaget intime billeder uden samtykke, og hver tiende elev i 7. klasse er blevet hacket, hvor en anden har logget ind på deres profil og udgivet sig for at være dem. Også grooming, hvor en voksen opbygger en relation til et barn for at begå et seksuelt overgreb, er en trussel. Derfor er det vigtigt, at børn og unge bliver klædt godt på til at færdes online.

Forældrene har et hovedansvar, og det er vigtigt, at regeringen har et særligt fokus på, hvordan mindre ressourcestærke forældre involveres. Det er også nødvendigt, at børn og unge lærer digital dannelse igennem hele deres skolegang, herunder især hvad der er lovligt og ulovligt, når de færdes på nettet.

Regeringen har varslet en ny digital dannelsesindsats i grundskolen og digitale skolepatruljer, der skal mindske mobning og krænkelser. Vi håber, at en kommende aftale for den digitale indsats vil være mere ambitiøs, end udspillet umiddelbart lægger op til. Digital dannelse skal ikke blot være et appendiks på skoleskemaet med spredte emnedage. Vi anbefaler, at sikker adfærd på nettet systematisk integreres i undervisningen, så vi kan forebygge digitale krænkelser blandt tusindvis af børn og unge.

Det Kriminalpræventive Råd mener, at der bør være undervisning i digital dannelse på alle ungdomsuddannelser gennem hele uddannelsesforløbet - med særlig fokus på at forebygge digitale krænkelser. Det er det ikke i dag, og det fremgår heller ikke af regeringens udspil. Det er et problem, bl.a. fordi nogle undersøgelser peger på, at ulovlig deling af nøgenbilleder topper blandt de 15-18-årige.

Da der er begrænset voksenopsyn på nettet, skal vi have fokus på at få aktiveret de unge til at hjælpe hinanden online. Forskning peger nemlig på, at unge sjældent reagerer på digitale krænkelser, fordi de har svært ved at vurdere situationens alvor. De unge skal lære at identificere digitale krænkelser og have konkrete redskaber til, hvordan de kan gribe ind og hjælpe hinanden. De unge, vi samarbejder med, efterspørger blandt andet viden om, hvad man skal gøre, når man ufrivilligt modtager et nøgenbillede.

Jeg håber, at Regeringen vil sørge for, at alle børn og unge får digital dannelse på skoleskemaet, og at deres lærere opkvalificeres, så de kan håndtere digitale krænkelser. Uden digital dannelse lader vi alt for mange unge i stikken, så de nemt bliver ofre for eller skyldige i krænkende adfærd og kriminalitet med alvorlige konsekvenser til følge.

Debatindlægget har været bragt i Jyllands-Posten den 3. september 2021.

Erik Christensen, formand for DKR

Erik Christensen, formand for DKR

Det Kriminalpræventive Råd mener, at der bør være undervisning i digital dannelse på alle ungdomsuddannelser gennem hele uddannelsesforløbet - med særlig fokus på at forebygge digitale krænkelser.