Ny undersøgelse af vold i nattelivet

21-05-2021

Da nattelivet lukkede ved midnatstid under corona, faldt volden med 66 procent i områder med mange udskænkningssteder, og den rykkede ikke andre steder hen. Det viser den hidtil mest detaljerede undersøgelse af vold i nattelivet. Det Kriminalpræventive Råd vil nu sætte gang i en drøftelse af, hvordan erfaringerne fra nedlukningen kan bruges til at forebygge vold.

Når nattelivet begrænses eller lukkes, mindskes volden drastisk i områder med udskænkningssteder, og den opstår ikke i samme omfang andre steder. Det konkluderer en ny undersøgelse Natteliv og vold. En geografisk analyse af udviklingen i nattelivsrelateret vold under coronapandemien, som er foretaget af forskere fra Roskilde Universitet og støttet af Det Kriminalpræventive Råd.

- Corona-nedlukningerne har fungeret som et naturligt eksperiment, hvor vi har kunnet vurdere sammenhængen mellem forskellige niveauer af nattelivsaktiviteter og mængden af vold. Vores analyse viser, at der er en klar sammenhæng, og at volden centrerer sig helt lokalt i små områder, hvor der er mange udskænkningssteder, siger en af forskerne bag undersøgelsen Anders Ejrnæs, som er professor MSO ved Roskilde Universitet.

Volden flytter ikke til andre steder

Undersøgelsen konkluderer, at antallet af voldsanmeldelser i samfundet varierer i takt med nattelivsaktiviteten. Fx var der 66 procent mindre vold end normalt i nattelivsområder, i den periode, hvor udskænkningsstederne skulle lukke kl. 24. Overraskende for forskerne rykkede volden ikke andre steder hen.

- Vi havde en hypotese om, at der ville være en forskydning til rekreative områder, såsom parker og lignende, men det har ikke været tilfældet. Det tydeliggør, at der er en stærk sammenhæng mellem steder med mange udskænkningssteder og mængden af vold, siger Anders Ejrnæs.

Drøftelse af forebyggelsesmuligheder

Undersøgelsen indeholder også en hotspot-analyse, der viser, at der er en høj koncentration af vold i nattelivsområder. Forskerne bag rapporten peger derfor på, at der er et kriminalpræventivt potentiale i at målrette indsatser mod områder med en høj koncentration af udskænkningssteder.

Det Kriminalpræventive Råd har finansieret forskningsrapporten for at styrke vidensgrundlaget for, hvordan man kan forebygge vold i nattelivet. Rapportens resultater vil i den kommende tid blive drøftet blandt rådets medlemmer heriblandt politi, kommuner, erhvervsliv og brancheorganisationer.

Fakta

  • Undersøgelsen konkluderer, at der er en stærk sammenhæng mellem mængden af vold og en høj koncentration af udskænkningssteder.
  • Antallet af voldsanmeldelser er faldet signifikant i de perioder, hvor der har været restriktioner for nattelivet. Under den totale nedlukning faldt antallet af anmeldelser i nattelivet med hele 90 procent. I perioden hvor udskænkningsstederne havde åbent til kl. 24 faldt anmeldelserne med 66 procent, og da udskænkningsstederne måtte have åbent til kl. 22, faldt anmeldelserne med 73 procent.
  • I områder uden udskænkningssteder afviger volden ikke markant fra normalbilledet. Det vil sige, at det samlede fald i vold kan lokaliseres til nattelivsområder med en høj koncentration af udskænkningssteder.

Om undersøgelsen

  • ’Natteliv og vold. En geografisk analyse af udviklingen i nattelivsrelateret vold under coronapandemien’ er foretaget af Anders Ejrnæs, Rune H. Scherg og Adam Cold fra Roskilde universitet og Jan Staunstrup fra Aalborg Universitet.
  • Rapporten er finansieret af Det Kriminalpræventive Råd.
  • Undersøgelsen bygger på data fra Rigspolitiet og virksomhedsdata fra CVR-registreret sammenholdt med bevillingsdata fra Rigspolitiet.
Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder

Materialer

Hot-spots for vold

Hot-spots for vold Kbh 2019

København og Frederiksberg 2019

Hot-spots for vold KBH 2020

København og Frederiksberg 2020

Hot-spots for vold Aarhus 2019

Aarhus 2019

Hot-spots for vold Aarhus 2020

Aarhus 2020