Indbrudstyvene er tilbage

16-07-2021

Efter lang tids konstant nedgang i antallet af indbrud viser nye tal fra Danmarks Statistik, at antallet af anmeldte indbrud igen er i vækst. Udviklingen er udtryk for, at samfundet er genåbnet, hvilket desværre også har ’genåbnet’ indbrudstyvenes aktiviteter. Bo trygt opfordrer danskerne til at holde fast i de gode vaner fra coronanedlukningerne.

Ser man på hele første halvår af 2021, viser nye tal fra Danmarks Statistik et fald i antallet af indbrud på 22 pct. sammenlignet med første halvår af 2020. Men ser man alene på 2. kvartal, er der sket 3.158 indbrud, og det svarer til en stigning på 12 pct. sammenlignet med samme kvartal sidste år, hvor der skete 2.826 indbrud. Det kan godt betragtes som en relativt lille stigning, men det er for første gang i lang tid en udvikling i den forkerte retning, og selvom den ikke er overraskende set i forhold til genåbningen af samfundet, får den alligevel Bo trygt til at råbe vagt i gevær:

- I de sidste mange kvartalsopgørelser på indbrudsområdet har vi set en pæn nedgang. Nu ser vi pludselig en stigning, og det minder os om, at den lykkelige situation, at Danmark nu er åbnet op igen, også har en bagside. Vi skal helst ikke inspirere indbrudstyvene til at genoptage deres aktiviteter, så det gælder om, at vi alle hjælper hinanden med at passe på vores hjem, siger Britt Wendelboe, programchef i Bo trygt, der er en indsats skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Vi skal indtage vores boligkvarterer!

Sommerferien er normalt et af de tidspunkter på året, hvor indbrudstyvene er mest aktive.

- I sommerferien handler det meget om at få sit hjem til at se beboet ud og få koordineret med sine naboer, hvem der er hjemme hvornår, og at man i kvarteret lige sørger for at gå en runde om hinandens huse, generelt holder øje og hilser på fremmede, man ikke har set før. De gode råd er hørt før, men vi bliver ved med at gentage dem, for vi ved, at det er dem, der virker, siger Britt Wendelboe og fortsætter:

- Også efter ferieperioden gælder det om at have gode naborelationer og hjælpe hinanden med at skabe liv i boligområderne. Selvom samfundet nu er åbnet igen, vil mange formentligt stadig arbejde mere hjemmefra, end de har gjort hidtil. Tal med dine naboer om, hvornår I arbejder hjemme, og har du et telefonopkald, så tag det, mens du går en tur i dit nabolag. Vi skal indtage vores boligkvarter, så indbrudstyvene ikke gør det, lyder det fra Britt Wendelboe.

Find flere gode råd mod indbrud på botrygt.dk. Her kan grundejerforeninger, vejlaug o.l. også bestille et gratis besøg af en indbrudsekspert, der kan komme ud og hjælpe med gode råd om indbrudsforebyggelse i det specifikke boligområde.

Indbrud i private hjem i andet kvartal i 2018-2021

 

2. kvartal 2018

2. kvartal 2019

2. kvartal 2020

2. kvartal 2021

Antal indbrud på landsplan

6.275

4.947

2.826

3.158

Bo trygt's 5 vigtigste råd mod indbrud:

  1. Vær en aktiv nabohjælper
  2. Tænd lys ude, og klip hækken
  3. Gør det svært at bryde ind
  4. Undgå tyvekoster – brug sikre betalingsformer
  5. Ring 114 ved mistanke om indbrud

 

Nabohjælps app

Omkring 215.000 danskere har nu taget Nabohjælps app i brug.

I appen kan du: 

  • Danne netværk med alle nabolagets nabohjælpere 
  • Skrive, læse og kommentere advarsler i dit nabolag 
  • Arrangere feriehjælp  
  • Koordinere en fokuseret indsats, hvis der er tyve på spil i nabolaget. 

Appen kan downloades i App Store eller i Google Play 

Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder