Europæisk pris 2021

08-07-2021

Vi søger kriminalpræventive projekter til den europæiske konkurrence, ECPA. Temaet er forebyggelse af mobning og vold blandt børn og unge.

Kender du et projekt, der skal forebygge mobning og vold blandt børn og unge? Så vær med til at sprede den gode praksis i Europa.

EU’s kriminalpræventive netværk, EUCPN, uddeler igen i år en pris til det bedste kriminalpræventive projekt i Europa, The European Crime Prevention Award. Temaet for 2021 er: 

Forebyggelse af mobning og vold blandt børn og unge - både offline og online

Projekterne skal fokusere på mobning og/eller vold, som er begået af børn og unge mod andre børn og unge. 

Der må gerne være en online-vinkel i projekterne, men rene digitale projekter bør undgås, da børns udsathed for digitale krænkelser har været et emne tidligere. 

Mere information om dette års tema kan findes hos EUCPN.

Om prisen

Formålet med ECPA er at belønne initiativer, der i en evaluering eller erfaringsopsamling har vist en positiv effekt. Både myndigheder, virksomheder og andre organisationer kan deltage. 

Det Kriminalpræventive Råd vil gerne opfordre både store og små lokale projekter til at indsende en ansøgning. Alle projekter indenfor temaet kan komme i betragtning. 

Det vindende ECPA-projekt modtager en pris på 10.000 euro, eller ca. 75.000 kr.

Prisoverrækkelsen

Prisoverrækkelsen foregår ved en konference i Ljubljana i Slovenien den 8. - 9. december 2021, hvor projektejerne præsenterer deres projekter. 

Danmark kan indstille et projekt til prisen. Det Kriminalpræventive Råd beslutter, hvilket projekt, der skal indstilles fra Danmark. 

Der skal udfyldes et ansøgningsskema for hvert projekt, der indstilles til ECPA.  

Materialet sendes til Det Kriminalpræventive Råd hurtigst muligt og senest den 15. september 2021, på e-mail dkr@dkr.dk, mærket ECPA 2021. 

Ansøgningen skal sendes på engelsk. DKR kan evt. hjælpe med oversættelsen. Bemærk at ansøgningen på engelsk skal være modtaget af Det Kriminalpræventive Råd den 7. september. 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om prisen eller ansøgningen.

Flemming Wridt Jensen
Flemming Wridt Jensen
Videnskonsulent

Materialer