Kom ind i kampen mod kriminalitet

16-12-2021

I dag er det 50 år siden, DKR blev stiftet. Formanden ser tilbage på 50 års kamp mod kriminalitet.

Vi kan alle være med til at forhindre forbrydelser. Danmark har væsentligt flere indbrud end vores nabolande, it-kriminaliteten vokser, flere og flere kvinder udsættes for voldtægt, og bander skaber utryghed med skyderier på åben gade. Der er i høj grad brug for, at vi som samfund forebygger kriminalitet. Netop i dag har Det Kriminalpræventive Råd – sammen med vores 50 medlemsorganisationer – kæmpet for mindre kriminalitet i fem årtier. Kriminaliteten udvikler sig konstant, og politiet kan ikke løse problemerne alene. Derfor er der mere end nogensinde behov for, at vi alle gør en indsats.

Forebyggelse bør være en folkesag

Vi skal som borgere mere på banen; ikke mindst i forhold til it-kriminalitet, der er en voksende trussel. Offerundersøgelser viser, at hver tiende borgere har været udsat for kriminalitet på internettet eller forsøg på det – fx svindel med betalingskort, bedrageri ved samhandel og misbrug af personoplysninger. Vi skal bl.a. blive bedre til at anvende sikre passwords. Også digitale krænkelser blandt unge er en udfordring, der kræver forebyggelse. Ulovlig deling af nøgenbilleder, hacking og hadefulde ytringer er blot eksempler på det voksende problem. Vi skal alle klædes bedre på til at manøvrere digitalt, så krænkelser og kriminalitet undgås.

Sæt ind før skaden er sket

Det Kriminalpræventive Råd blev sat i verden i 1971, fordi kriminaliteten voksede voldsomt. Knallerttyverier, indbrud og ungdomskriminalitet boomede. Allerede i 1975 opfandt vi SSP; samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politi, der nu findes i alle kommuner. SSP er med til at holde unge ude af kriminalitet, og ungdomskriminaliteten er siden skrumpet markant. I 1986 startede vi Nabohjælp, hvor beboere samarbejder om at forebygge indbrud. Op mod hvert fjerde indbrud kan forebygges, når vi hjælper med at passe på hinandens boliger. Flere end 200.000 danskere er aktive nabohjælpere, og der er brug for endnu flere. Antallet af indbrud er faldet de seneste år, og jeg er overbevist om, at nabohjælperne har del i succesen.

Effektiv forebyggelse kræver, at vi sætter ind med forebyggelse langt tidligere frem for at vente, til skaden er sket. Et godt eksempel er bandekriminalitet, hvor drab og skudepisoder forsøges løst med øget straf og bandepakker. Straf er nødvendig, men strafskærpelser alene løser ikke problemerne. Vi skal sikre, at børn og unge ikke havner i bandernes klør. Jo før vi griber ind, jo nemmere kan vi fastholde kriminalitetstruede unge i en hverdag med skolegang og sunde fritidsinteresser.

Kriminalitet er kompleks og kan ikke løses med et snuptag. 50 års kamp mod kriminalitet viser, at samarbejde og tidlig indgriben giver de bedste resultater. Alle kan gøre en indsats - tak til alles bidrag gennem årene.

Indlægget er bragt i Avisen Danmark 15. december.

Erik Christensen, formand for DKR