Vi er dårligt sikret mod indbrud

19-10-2020

Antallet af indbrud i private hjem rasler fortsat ned, men mange danske hjem er for dårligt sikrede mod indbrud. Det viser en undersøgelse, som Det Kriminalpræventive Råd har foretaget for Bo trygt.

Nye indbrudstal for årets tredje kvartal fra Danmarks Statistik viser en fortsat nedgang i antallet af indbrud i private hjem, og det glæder eksperter, da indbrud i hjemmet er en af de væsentligste kilder til utryghed blandt danskerne. Men mange boliger er stadig for dårligt sikrede mod indbrud. Samtidig tror en tredjedel af landets husejere fejlagtigt, at indbrudssikring ikke nytter. Det gør det, lyder det fra Bo trygt! 

I årets 3. kvartal blev der anmeldt 4.864 indbrud i private hjem, hvilket er 763 færre end samme kvartal sidste år, hvor der blev anmeldt 5.627 indbrud. Det svarer til et fald på 13,6 pct. Ser man på hele 2020 til og med tredje kvartal, er der sket en samlet nedgang på 4.302 indbrud svarende til 25 pct. sammenlignet med samme periode sidste år, hvor der blev anmeldt 17.116 indbrud i private hjem. I år er der indtil videre anmeldt 12.814 indbrud.

Vi kan sikre vores boliger langt bedre 

- Vi ved fra TrygFondens Tryghedsmåling, at indbrud er en væsentlig årsag til utryghed, og at utrygheden hos den enkelte meget naturligt stiger, jo flere indbrud vedkommende oplever. Det er derfor meget glædeligt, at indbrudstallet i Danmark fortsætter med at falde – også selvom en del af udviklingen nok skal tilskrives, at danskerne har været mere hjemme end normalt det seneste halve år på grund af COVID-19, siger Britt Wendelboe, programchef for partnerskabet Bo trygt, som TrygFonden, Foreningen Realdania, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd står bag. 

Men selvom antallet af indbrud i private hjem falder, viser en ny undersøgelse foretaget af Bo trygt, at mange danske hjem er dårligt sikrede mod indbrud. Eksempelvis har kun 12 pct. mere end én lås på hoveddøren. Samtidig tror en tredjedel af alle husejere fejlagtigt, at indbrudssikring ikke nytter. Kun 25 pct. ønsker at sikre deres boliger bedre. 

- Antallet af indbrud er væsentligt højere i Danmark end i vores nabolande. Det kan hænge sammen med, at mange danske boliger ikke er godt nok sikrede mod indbrud. Desværre tror rigtig mange, at deres hjem er sikret tilstrækkeligt, men virkeligheden viser, at de kan gøre langt mere for at sikre døre, låse og vinduer, lyder det fra Laura Bjerre Munch, projektchef i Realdania og en del af Bo Trygt. 

Gør noget, inden den mørke tid

Den nye undersøgelse, der er udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd for Bo trygt, viser, at mange ikke tror, at det kan betale sig at sikre sin bolig. Tyven kommer ind alligevel, er den udbredte antagelse. 

- Det er rigtigt, at når først man har haft ét indbrud, så stiger risikoen for at få indbrud igen. Men derfor nytter det stadig at sikre sin bolig – både mod det første indbrud, og hvis det allerede skulle være sket en eller flere gange. Når vi i det seneste halve år har været mere hjemme og til stede i haver og kvarterer, har det i sig selv været en form for nabohjælp og dermed en forebyggelse af indbrud. Sammen med Nabohjælp er indbrudssikring af egen bolig det mest effektive middel mod indbrud. Det er dokumenteret i flere undersøgelser, siger Britt Wendelboe, der sammen med de øvrige parter i Bo trygt-samarbejdet håber, at rigtig mange danskere vil gøre op med fordommen om, at indbrudssikring ikke nytter, og nu bruger ’hjemmetiden’ til at få gennemgået og sikret deres boliger bedre. 

- Netop nu er mange boligejere optaget af at gøre deres hjem klar til den mørkere og koldere periode, vi går ind i. I den sammenhæng er det oplagt også at få kigget på sine vinduer, døre og låse, og hvordan man ellers kan sikre sin bolig bedre. Eksempelvis er sensorstyret lys og en lavere hæk nogle af de greb, der kan hjælpe til at holde tyven på afstand. Det behøver ikke være hverken dyrt eller besværligt at indbrudssikre sit hus, og vi ved, det virker, siger Laura Bjerre Munch. 

Selv en lille og billig indsats kan gøre hjemmet mere sikkert mod indbrud. Se hvordan

Indbrudssikring i danske hjem

2.500 danske husejere, der er repræsentativt udvalgt i forhold til køn, alder og bopælsregion, har deltaget i undersøgelsen, der bl.a. viser, at:

  • Den danske boligmasse er dårligt sikret mod indbrud. 39 pct. har hverken en ekstra lås på hoveddøren eller vinduesbeslag (alternativt nyere vinduer, hvor der ofte er indbygget indbrudssikring)
  • Der hersker en misforståelse blandt en stor del af de danske boligejere: 43 pct. mener, at deres bolig er tilstrækkeligt sikret, men i virkeligheden kan mange af dem gøre langt mere for at forbedre låse, døre og vinduer mv.
  • Kun 25 pct. af de danske boligejere svarer ja til, at de gerne vil sikre deres hjem yderligere.
  • En tredjedel (38 pct.) af danske boligejere tror fejlagtigt, at indbrudssikring ikke nytter. ”Tyven kommer alligevel ind”, er antagelsen.
Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder

Gentagne indbrud skaber stor utryghed

Undersøgelser viser, at tyven ofte kommer flere gange. Indbrud kan derfor nemt skabe utryghed hos dem, det går ud over. Heldigvis oplever de færreste gentagne indbrud i deres hjem, men ikke desto mindre er det kilde til stor utryghed hos de ramte
Kilde: TrygFondens Tryghedsmåling 2020

De fem vigtigste råd mod indbrud.

Nabohjælps app

Flere end 192.000 danskere bruger Nabohjælps app mod indbrud.  
I appen kan du: 

  • Danne netværk med alle nabolagets nabohjælpere 
  • Skrive, læse og kommentere advarsler i dit nabolag 
  • Arrangere feriehjælp  
  • Koordinere en fokuseret indsats, hvis der er tyve på spil i nabolaget. 

Appen kan downloades i App Store eller i Google Play