National strategi mod voldtægt

02-11-2020

- Skal vi leve med, at kvinder i tusindtal bliver voldtaget?
DKR's formand kommenterer på regeringens forslag til en ny voldtægtsbestemmelse.

Af Erik Christensen, formand for Det Kriminalpræventive Råd

I den seneste tid har der været et stort fokus på voldtægt i den offentlige debat. Regeringens forslag til en ny voldtægtslov med fokus på samtykke har netop været i høring. Og flere retsordførere vil styrke politiets håndtering af sagerne. Det er bestemt fornuftigt.

Men debatten handler igen og igen om, hvad vi skal gøre, når skaden er sket. Flere end 6.700 kvinder bliver hvert år udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. For ti år siden var tallet under det halve. Den stigning kalder på forebyggelse, for det er afgørende, at vi som samfund formår at beskytte kvinder mod voldtægt.

Nu er det tid til at flytte fokus: Vi skal undgå de mange voldtægter. For jeg mener ikke, at vi skal leve med, at kvinder – og mænd – bliver voldtaget. Vi skal rette øjnene mod forebyggelsen, og vi skal være langt mere ambitiøse. I Det Kriminalpræventive Råd mener vi, der er behov for en national strategi for forebyggelse af voldtægt. Voldtægt er et komplekst problem uden enkle løsninger. Vi bør samle alle relevante aktører for at finde ud af, hvordan vi forebygger, at så mange kvinder bliver voldtaget. Der er overraskende lidt viden om, hvordan vi bedst forebygger voldtægt. Myndigheder, organisationer, politikere og eksperter må bringe deres viden i spil og forpligte sig til handling.

En strategi bør komme 360 grader rundt om problemet. En strategi bør indeholde en ambitiøs undervisningsindsats i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Der er behov for at styrke seksualundervisningen, så unge hverken ender som ofre eller gerningsmænd. Seksualundervisningen skal gøre børn og unge bevidste om, hvordan de undgår seksuelt grænseoverskridende adfærd. Alle skal vide, hvor grænsen går, og hvordan man sikrer, at begge parter vil have sex. Der er også behov for rådgivning i, hvordan man som borger bedst griber ind, hvis man overværer seksuelle overgreb.

Vi bør også sætte ind over gerningsmændene. Der er brug for, at vi får meget mere viden om dem, så vi kan udvikle målrettede indsatser. Samtidig bør man styrke forebyggelsen blandt de børn og unge, der i en tidlig alder udviser seksuelt bekymrende adfærd. Denne gruppe børn og unge kan i dag få behandling, men det er nødvendigt, at de bliver fundet og behandlet så tidligt som muligt, så de ikke når at krænke andre.

Derudover er der et stort behov for at sikre, at ofre ikke bliver udsat for overgreb flere gange. 26 procent af voldtægtsofre bliver udsat 2-3 gange, og 18 procent bliver udsat fire eller flere gange på blot fem år. Det viser den seneste offerundersøgelse, og det må vi sætte en stopper for.

Der er mange veje til at forebygge voldtægt – og flere end jeg her har nævnt. Derfor er der brug for en ambitiøs strategi, der finder de bedste veje. Jeg vil opfordre politikerne til handling nu.

Indlægget er bragt i Politiken 1. november 2020. 

Erik Christensen, formand for DKR

Erik Christensen, formand for DKR

DKR's høringssvar

Høringssvar til forslaget om samtykkebaseret voldtægtslovgivning

Materialer