Utrygheden over for indbrud er faldet

10-07-2020

Antallet af indbrud er rekordlavt og har endelig knækket kurven for danskernes utryghed over for indbrud.

Danmarks Statistik har netop offentliggjort indbrudstal for 2. kvartal 2020. Antallet af indbrud er rekordlavt, og samtidig er danskernes utryghed, når det gælder indbrud, faldet for første gang i flere år. Det glæder Bo trygt, der opfordrer danskerne til at gøre en indsats for at fastholde de lave indbrudstal.

Hvor årets første kvartal viste tegn på, at coronanedlukningen mindskede antallet af indbrud i danskernes private hjem, har indbrudstallene for 2. kvartal bekræftet billedet – her blev der ifølge Danmarks Statistik anmeldt 2.826 indbrud i private hjem. Det er 2.121 færre end samme kvartal sidste år, hvor antallet af anmeldte indbrud var 4.947. Det svarer til et fald på 43 pct. Samtidig viser den seneste Tryghedsmåling fra TrygFonden, at danskerne er blevet væsentligt mindre utrygge over for indbrud. Utrygheden har ellers ligget stabilt højt de sidste 10-12 år, selvom indbrudstallet har været faldende. Nu ser kurven endelig ud til at være knækket.

Historisk lavt indbrudstal

For to år siden lancerede Realdania og TrygFonden i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og Videncentret Bolius indsatsen Bo trygt. En del af målsætningen er at reducere antallet af indbrud i private hjem. Programleder i indsatsen Britt Wendelboe glæder sig derfor over de nye tal:

- Indbrudstallet er på et historisk lavt niveau. Samtidig ser det ud til, fremskridtene også påvirker danskernes tryghed i positiv retning. Det er meget glædeligt, selvom udviklingen i de seneste måneder er sket på en kedelig baggrund, nemlig coronapandemien, som ingen af os har kunnet planlægge. Nu gælder det imidlertid om at holde fast, så vi fortsat kan holde indbrudstyvene fra døren, siger Britt Wendelboe, programleder i Bo trygt.

I ugerne fra nedlukningen af Danmark og frem til første fase af genåbningen skete der 43 pct. færre indbrud i private hjem end året før. I Sverige, hvor man ikke har lukket samfundet ned på samme måde, har man ikke oplevet samme nedgang.

- Dét, der har virket mod indbrud under coronanedlukningen i Danmark, er dét, der stadig virker – nemlig at vores hjem ser beboede ud, og at vi hjælper hinanden i kvarteret. Vi ved også fra undersøgelser, at der er sammenhæng mellem gode naborelationer og tryghed. Det har en effekt, når vi gør en holdindsats i hverdagen, hæver blikket fra vores egen baghave og dyrker fællesskabet, siger Laura Bjerre Munch, projektchef i Realdania og en del af Bo Trygt.

Ferien er normalt højsæson for indbrud– men måske ikke i år

Sommerferien er normalt et af de tidspunkter på året, hvor indbrudstyvene har allermest travlt. 

- Vi ved, at sommerferien er en af de absolutte højsæsoner for indbrudstyve, men vi tror og håber på, at denne sommer vil være anderledes. Flere vil være hjemme denne sommer, og det er et rigtig godt udgangspunkt, for det vil give mere liv i boligområderne. Samtidig kan vi selv – også sammen med naboer – gøre rigtig meget for at undgå indbrud. I den forbindelse kan Nabohjælps app være et godt værktøj til at understøtte indsatsen, siger Britt Wendelboe, der suppleres af kommunikationskonsulent Sarah Risbøl Jacobsen fra Nabohjælp: 

- Vi har i de seneste måneder oplevet en stor tilgang af danskere, der har downloadet Nabohjælps app. Det ser vi som et udtryk for, at danskerne lige nu er meget opmærksomme på, hvordan de kan organisere sig og hjælpe hinanden med at undgå indbrud i deres kvarter. Det er meget positivt, da aktiv nabohjælp er et af de mest effektive og veldokumenterede midler mod indbrud, siger Sarah Risbøl Jacobsen.

Få flere gode råd og anbefalinger til indbrudssikring af din bolig og aktiv nabohjælp i kvarteret på botrygt.dk.

Indbrud i andet kvartal 2018-2020

Antal anmeldte indbrud i private boliger. 

Kilde: Danmarks Statistik

Kurven for utryghed er endelig knækket

Fra 2005 til 2009 steg antallet af indbrud i Danmark eksplosivt med hele 65 pct. – fra 29.439 indbrud i 2005 til 48.670 indbrud i 2009. Det påvirkede danskernes tryghed i negativ retning, og cirka dobbelt så mange (23-25 pct.) blev utrygge for at blive udsat for et indbrud.

Utrygheden har siden holdt sig på samme niveau, selvom antallet af indbrud ellers har været faldende. I maj sidste år var det fortsat 25 pct. af befolkningen, der var utrygge for at blive udsat for indbrud. Men nu ser situationen anderledes ud. Danskernes utryghed ved kriminalitet har taget et generelt fald i løbet af coronakrisen – det gælder særligt i forhold til at blive udsat for indbrud. 

Kilde: TrygFondens Tryghedsmåling 2020

Tryghedsmåling 2020

Spørgsmål: Angiv, hvor utryg du for tiden er over for disse problemer. 

Julie Kofoed
Kommunikationskonsulent

Nabohjælps app

I appen kan du: 

  • Danne netværk med alle nabolagets nabohjælpere 
  • Skrive, læse og kommentere advarsler i dit nabolag 
  • Arrangere feriehjælp  
  • Koordinere en fokuseret indsats, hvis der er tyve på spil i nabolaget. 

Appen kan downloades i App Store eller i Google Play