Europæisk pris 2020

15-07-2020

Kender du et projekt, der skal nedbringe familiebaseret, organiseret kriminalitet? Så kan du indstille projektet til den europæiske konkurrence ECPA. Fristen er den 28.8.2020.

Igen i år uddeler EU’s kriminalpræventive netværk, EUCPN, en pris til det bedste kriminalpræventive projekt i Europa, The European Crime Prevention Award.
Temaet for 2020 er familiebaseret, organiseret kriminalitet.

Om temaet

I de fleste lande findes der isolerede miljøer, der er i konflikt med myndighederne og som tilsidesætter loven og samfundets normer. Det kan fx dreje sig om kriminelle grupper, der opstår blandt socioøkonomisk svage og socialt marginaliserede grupper. I nogle lande kan det også være mafialignende grupper eller kriminelle syndikater.

Grupperne forsøger typisk at adskille sig fra andre konkurrerende kriminelle grupper, og de lever i socialt afskærmede miljøer uden for det ”almindelige samfund”.

Vold er et karakteristisk træk i disse miljøer, og gruppernes indkomst består af indtægter fra kriminelle aktiviteter på forskellige områder. Unge, der vokser op i de kriminelle familier/miljøer, har en høj risiko for at se kriminel aktivitet som den normale livsstil.

Forebyggelse af familiebaseret, organiseret kriminalitet

Det kan være meget vanskeligt at trænge ind til grupperne med forebyggelsesinitiativer, men eksempler kan være:

  • Projekter, der fokuserer på kvinder i familiebaserede organiserede kriminalitetsstrukturer. Kvinderne er tit dem, der opdrager og former børnenes værdisæt.
  • Indsatser, der starter på et tidligt tidspunkt i de unge medlemmers liv med det formål at bryde en mulig kriminel livsbane. Det kan dreje sig om sports- og kulturaktiviteter.
  • Indsatser, der forsøger at få de berørte grupper til at se andre måde at leve på som et alternativ til familiens eller gruppens opfattelse (f.eks. at sende børn i børnehave, hjælp i skolen, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse).

Projekter, der bruger andre kriminalpræventive metoder, kan også blive indstillet til prisen.

Læs mere om temaet hos EUCPN

Hvem kan deltage i konkurrencen?

Formålet med prisen er at belønne initiativer, der i en evaluering eller erfaringsopsamling har vist en positiv effekt. Både myndigheder, virksomheder, organisationer og foreninger kan deltage.

DKR opfordrer både store og små og lokale projekter til at sende en ansøgning på ansøgningsskemaet.

Alle projekter inden for temaet kan komme i betragtning. Det vindende ECPA-projekt modtager en pris på 10.000 euro, eller ca. 75.000 kr.

Prisoverrækkelsen

Prisoverrækkelsen foregår ved en konference i Tyskland den 2.- 4. december 2020, hvor projektejerne præsenterer deres projekter. Hvert land i det europæiske netværk kan indstille ét projekt til prisen. DKR beslutter, hvilket projekt, der skal indstilles fra Danmark.

Ansøgningsskema til ECPA

Hvert projekt, der indstilles til ECPA, skal udfylde et ansøgningsskema. Materialet sendes til DKR hurtigst muligt og senest den 28. august 2020, på e-mail dkr@dkr.dk.

Ansøgningen skal være på engelsk, og DKR kan evt. hjælpe med oversættelsen. Bemærk at den endelige ansøgning på engelsk skal være modtaget af DKR senest den 28. august.

Du er velkommen til at kontakte DKR, hvis du har spørgsmål om prisen.

Materialer

Flemming Wridt Jensen
Flemming Wridt Jensen
Videnskonsulent
Kan kontaktes efter den 19. juli
Hans Peter de Place
Hans Peter de Place
Udviklingskonsulent
Før den 17. juli og efter 2. august