Velkommen til ny regering

27-06-2019

DKR byder velkommen til Danmarks nye regering. Vi hæfter os især ved regeringens opmærksomhed på landets børn og unge, for børns trivsel er et af de vigtigste redskaber til at forebygge kriminalitet.

DKR’s sekretariatschef Anna Karina Nickelsen ønsker særligt den nye justitsminister Nick Hækkerup og social- og indenrigsminister Astrid Krag tillykke med deres poster. 

- Vi glæder os over regeringens fokus på børns trivsel. For DKR går social- og retspolitik hånd i hånd. Vi er til rådighed for jer med vores viden og netværk, og vi ser frem samarbejdet, siger Anna Karina Nickelsen.

Flere væsentlige forebyggelsesområder 

Forebyggelse af indbrud er et af DKR’s andre kerneområder. Det er højaktuelt her i sommerperioden, som typisk er højsæson for indbrudstyve. I juli 2018 blev der begået hele 82,2 indbrud om dagen – det er 15,4 procent flere indbrud end gennemsnittet for årets andre lyse måneder. 

I den kommende tid vil DKR også have et skarpt fokus på voldtægt og psykisk vold, der har voldsomme konsekvenser for dem, der er berørt. Til september udmønter det sig bl.a. i en national kampagne mod psykisk vold. 

Bandekriminalitet og parallelsamfund er områder, der fylder meget i den offentlige debat. Det vil derfor også fylde meget i DKR’s arbejde i de næste år. 

Vi ønsker den nye regering den bedste start og står klar med den nyeste viden om kriminalitet og forebyggelse.

Hvorfor bliver nogle børn og unge kriminelle og andre ikke? Se  teorien om situationsbestemt handling .