Unges online kriminalitet

08-06-2018

Ungdomskriminaliteten har i en årrække været faldende, og der har været en bekymring for, at kriminaliteten er flyttet over på nettet i stedet. Det er der heldigvis ikke noget, der tyder på. Det viser en helt ny undersøgelse af unges kriminalitet på nettet.

Undersøgelsen ’Unges kriminelle adfærd på nettet’ afdækker hvilken kriminalitet, unge begår på nettet, og hvordan og hvorfor de gør det. Undersøgelsen er foretaget af Københavns Universitet for Det Kriminalpræventive Råd. En opsamling fra DKR beskriver hovedpointerne fra undersøgelsen. 

- Vi ser, at langt de fleste unge hverken begår online eller offline kriminalitet. Nettet skaber nye muligheder, som på mange måder gør det lettere at begå visse typer kriminalitet. Men det er heldigvis de færreste unge, der benytter sig af de muligheder, siger formand for DKR Henrik Dam.

Det er meget nemt, skræmmende nemt, altså alt for nemt
Louis 19 år om svindel på nettet

Hvem er de unge, der begår online kriminalitet?

Undersøgelsen peger også på, hvilke unge der begår kriminalitet på nettet. Den viser, at der er et stort overlap mellem de unge, der begår kriminalitet i den fysiske verden, og dem der gør det på nettet. Samtidig ser det ud til, at det er de samme risikofaktorer, der er på spil, når vi taler om unge, der begår kriminalitet offline og online.

Unge, der begår kriminalitet, trives dårligere, udviser i højere grad risikoadfærd og har en lavere grad af selvkontrol end unge, der ikke begår kriminalitet. De bliver oftere mobbet, taler sjældnere med deres forældre, drikker sig oftere fulde, ryger og dyrker i højere grad usikker sex. Derudover ses det, at de unge, der begår kriminalitet online, ofte selv er ofre for onlinekriminalitet.

Passive voksne

Flere af de unge, som har begået kriminalitet på nettet, beskriver de voksne i deres liv som passive, når det kommer til de unges færden på nettet.

- Forældre skal lære deres børn, hvad der er rigtigt og forkert - og ikke mindst lovligt og ulovligt. Det gælder i den fysiske verden såvel som på nettet, siger Henrik Dam. Han opfordrer derfor alle forældre til at tale med deres børn om, hvad de laver på nettet, på samme måde som de spørger, hvad de har lavet i skolen.

Min mor sagde ’du skal ikke gøre det, det er ikke sundt'. Men ellers er det ikke et emne, vi snakker om ved spisebordet
Alfred, 21 år, om hans handler med hash på nettet

Undersøgelsens forfattere

Undersøgelsen Unges Kriminelle Adfærd på Nettet er foretaget af lektor Jakob Demant, videnskabelig assistent Kathrine Elmose Jørgensen og ph.d.-studerende Sidsel Kirstine Harder fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet for DKR.

 

Hovedresultater

Omfanget af den kriminalitet, unge begår på nettet

18 procent har prøvet at ryge hash - og af de 18 procent har: 

- 3 procent købt hash via sociale medier
- 1 procent har købt via kryptomarkeder. 

5 procent af de unge har sendt et nøgenbillede/video af andre uden deres samtykke
3 procent har oplevet, at andre har sendt et nøgenbillede/video af dem uden samtykke. 

5 procent har prøvet andre stoffer end hash (kokain, MDMA, amfetamin, LSD mv.). Af disse 5 procent køber: 

- 13 procent stoffer via sociale medier 
- 13 procent via kryptomarkeder.  

5 procent har lavet hacking, cracking eller DDoS-angreb

3 procent har svindlet med forældres betalingskort
1 procent har svindlet med andres betalingskort.

Sarah Løvschall Jørgensen
Sarah Løvschall Jørgensen

Materialer