Tre projekter nomineret til Den Kriminalpræventive Pris 2018

04-04-2018

De unges motocross, Idrætsprojektet og projektet Fra gadeliv til foreningsliv / Fra gadeplan til gameplan er nomineret til Den Kriminalpræventive Pris 2018. Vinderen kåres den 10. april på Det Kriminalpræventive Råds årsmøde.

De unges motocross

De unges motocross drives af Ballerup Kommunes ungeindsats Center for Børne- og Ungerådgivning i samarbejde med Klub.
Skovlunde og Klub Syd.

De unges motocross

Formålet med De unges motocross er at tilbyde og fastholde unge med begyndende risikoadfærd i et fritidstilbud og at fastholde de unges tilknytning til skole og uddannelse.

Ud over motocrosskørsel har de unge været involveret i istandsættelse af lokaler, køb af udstyr samt planlægning af kolonier og ture. Indsatsens medarbejdere har i samarbejde med de unge startet en café i indsatsens lokaler, som drives af de unge og deres forældre. De unge har deltaget i ugentlige spisninger, og nogle af de unge er blevet tilbudt vredeshåndteringskurser og familiebehandling. Indsatsen fungerer som brobygger til skolesystemet, hvor en del af de unge har reduceret deres fravær.

Idrætsprojektet

Idrætsprojektet, som hører under Københavns Kommunes Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU), har eksisteret i 10 år.

Idrætsprojektet

Idrætsprojektet arbejder for at inkludere kommunens mest udsatte børn, unge og voksne i det lokale foreningsliv. Her kan man deltage i diverse idrætsdiscipliner, musikundervisning, sprogundervisning med mere. Formålet med Idrætsprojektet er at bygge bro til fritidsliv, netværk, skole, uddannelse og beskæftigelse sammen med børn, unge og voksne.

Idrætsprojektet tilbyder hver enkelt deltager et skræddersyet forløb inden for den idrætsaktivitet eller fritidsaktivitet, som matcher den unges ønsker og drømme. De inddrages i det eksisterende, lokale foreningsliv og får her nye og holdbare sociale netværk. De unge kan uddanne sig inden for en idrætsdisciplin og får dermed muligheden for at facilitere forenings-inddragelsen for andre unge i lignende situationer. Projektet tilbyder også indsatser over for familien, lektiehjælp og mentorer.

Fra gadeliv til foreningsliv / Fra gadeplan til gameplan

Ungeindsatsen i Brøndby identificerede i 2015 en gruppe unge, som manglede fritidstilbud, og som havde mistet tilknytning til skole- eller klubaktiviteter. Under ledelse af Mohamad Saleh etablerede de derfor et samarbejde med den lokale fodboldklub Brøndby IF.
Formålet med tilbuddet er at flytte unge fra en gadeorienteret livsstil til et aktivt foreningsliv med solide netværk. Det skal støtte de unge i at indgå i forpligtende fællesskaber med sunde normer og værdisæt. Sammen med projektet indstilles medarbejder Mohamad Saleh.

Projektets kerneelement er kontrakter mellem de unge og fodboldklubben Brøndby IF. Der er oprettet et seniorhold og et ungdomshold og afholdt forældresamtaler og forældremøder. De unge får kompetencer i forhold til at forpligte sig positivt, overholde aftaler, udvikle kammeratskab og mestre dialog. Det skal samtidig motivere de unge til uddannelse og beskæftigelse.

Fra gadeplan til gameplan

 

Om prisen

  • Formålet med prisen er generelt at sætte fokus på kriminalitetsforebyggende arbejde i lokalområderne, herunder at opmuntre til kriminalitetsforebyggende initiativer samt at øge bevidstheden om vigtigheden af kriminalitetsforebyggelse både hos enkeltpersoner og hos organisationer, foreninger og myndigheder
  • Vinderen af Den Kriminalpræventive Pris 2018 modtager udover æren 50.000 kroner.