Fiduser til forældresamarbejde

02-05-2017

Materialer fra forældrefiduser.dk får flere forældre til at tale sammen og arrangere aktiviteter, der kan styrke klassens fællesskab. Det vurderer lærere og pædagoger i børnehaveklasser i en evaluering foretaget af Epinion for DKR og TrygFonden.

Skovture, cykelværksted, sommerfest og filmaften er blot nogle af de aktiviteter, forældre kan få hjælp til at arrangere med Forældrefiduser. Fiduserne er nemme at bruge, og der er samtidig lagt vægt på, at alle elever bliver en del af fællesskabet.

88 % af medarbejdere i børnehaveklasser, som bruger materialet, vurderer, at det får flere forældre til at tale sammen, og 80 % vurderer, at forældrefiduser bidrager til at flere forældre deltager i klassens fælles aktiviteter.

Forældrefiduser bidrager til, at forældrene får tænkt sig lidt mere om, så de ikke bare handler fra maven … Det får forældrene til at tænke lidt længere og give et lidt større perspektiv

Medarbejder i BH.klasse

Aktivitetsgruppe på forældremødet er en god start

Evalueringen viser dog også, at skolen er en vigtig igangsætter for det gode samarbejde mellem forældrene. Her spiller især klasselæreren en central rolle, når der skal sættes fokus på det gode forældresamarbejde.

Det kan læreren med fordel gøre ved at bruge ”aktivitetsgrupper”, hvor forældrene allerede på et forældremøde i børnehaveklassen inddeles i grupper, som kan arrangere en aktivitet hver. 93 % af lærere og pædagoger, der har brugt aktivitetsgrupper i deres klasse, er tilfredse eller meget tilfredse med konceptet.

Forældrefiduser er udviklet i samarbejde mellem DKR, Trygfonden og Skole og Forældre.

Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder

Materialer