Min krop - mine regler

21-08-2017

Hvor på kroppen vil du røres, hvornår og af hvem? Det er nogle af de spørgsmål, som ligestillingsminister Karen Ellemann, Det Kriminalpræventive Råd og Bryd Tavsheden med en ny mini-kampagne vil sætte på dagsordenen blandt danske unge.

I de seneste uger har alle landets folkeskoler og ungdomsuddannelser derfor modtaget plakater, som sætter fokus på krop og grænser.

Kampagnen er et modsvar på undersøgelser, der viser, at unge efterspørger mere oplysning og hjælp til at kende egne og andres grænser – ikke mindst for at forebygge overgreb, vold og krænkelser.

Trafiklys som symbol 

Kampagnens plakater er designet af tre unge mænd fra 3.A på HTX i Hillerød, og skal skabe debat om krop og grænser på landets folkeskoler og ungdomsuddannelser. Kampagnens to plakater viser henholdsvis en pige og en dreng og deres grænser for berøring forskellige steder på kroppen. Ved at bruge trafiklysfarverne rød, gul og grøn markerer de, hvor og hvornår man må røre stederne på kroppen.

      

 ”Deres idé er så god, at den fortjener at blive bredt ud på alle landets skoler. Plakaterne formår med enkle virkemidler at sætte fokus på, hvor vigtigt det er både at kende sine egne grænser og respektere andres”, siger formand for DKR Henrik Dam.

Ekstrapræmie 

Kampagnen er resultatet af den årlige kreative konkurrence mod kærestevold, som minister for ligestilling Karen Ellemann, Bryd Tavsheden og DKR afholdt i februar under temaet ”min krop mine regler”.

Dommerpanelet bestående af debattør Emma Holten, forfatter Kenneth Bøgh Andersen, Bryd Tavsheden, DKR og Ministeren gav gruppen bag plakaterne en særlig præmie i konkurrencen i form af muligheden for at realisere deres kampagneplakater. Resultatet af de unges arbejde er nu sendt ud til unge over hele landet.

Vær med i den næste konkurrence

Sammen med de unges kampagne har landets folkeskoler og ungdomsuddannelser modtaget en invitation til at deltage i dette års kreative konkurrence mod kærestevold. Temaet for konkurrencen er ”Kærester og kontrol – hvad er i orden?” og den skal få de unge til at reflektere over, hvor grænserne går for, hvor meget kæresten må bestemme og kontrollere. Fristen for at indsende de kreative bidrag er den 30. november 2017, og eleverne kan vinde 5.000 kr. til klassen. I materialet kan lærere og elever læse mere om konkurrencen, temaet og hvordan man deltager.

Plakaterne kan hentes på Brydtavsheden.dk og forvildmeddig.dk, hvor man også kan læse mere om kærestevold og se temaet for den nye kreative konkurrence.