Alle for en mod mobning

26-09-2016

At forebygge mobning i skolen er med til at forebygge kriminalitet senere i livet. Derfor støtter DKR indsatsen ”Alle for en mod mobning”, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udarbejdet.

Når vi styrker samspillet mellem klassens kultur, skolens klima, forældre, kammerater og lokalsamfundet, opbygger vi robusthed hos vores børn – og undgår de negative virkninger af mobning.

Det kan ikke gøres alene. Vi skal være fælles om at styrke vilkårene for trivsel. DKR bakker op om aktionsplanen fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, som er udarbejdet i samarbejde med Børnerådet, Børns Vilkår og Red Barnet og kvalificeret af en lang række bidragydere, bl.a. DKR.

Læs mere på hjemmesiden alleforenmodmobning.dk.

Forældrene spiller også en rolle

Aktionsplanen nævner, at ”Nina Heins forskning (eXbus) viser, at forældregruppen kan have stor betydning for in- og eksklusion på grundskoler. Forældre kan, selvom de ikke er direkte til stede i dagtilbuddet/på grundskolen, være med til at præge stemningen og kulturen.”

DKR har sammen med TrygFonden og Skole og Forældre udviklet en værktøjskasse med fiduser til forældre, som vil engagere sig i trivselsarbejdet. Forældrefiduser bidrager til et stærkt forældresamarbejde omkring klassens sammenhold, og det er med til at nedbringe mobning.