Vi skal blive klogere

15-11-2016

Seksuelle overgreb skal forebygges langt bedre end de bliver i dag, og det kræver mere viden på området. Selvom kriminaliteten i Danmark generelt er faldende, er antallet af kvinder der udsættes for seksuelle overgreb, uændret.

DKR's formand Henrik Dam.

Et sted mellem 3.900 og 5.500 kvinder bliver årligt tvunget til samleje eller udsættes for forsøg på det.  Det viser den seneste offerundersøgelse fra Justitsministeriets Forskningskontor. Vi kan som samfund ikke acceptere, at så mange kvinder udsættes for tvangssamleje, og vi må gøre noget nu. Det skylder vi alle ofrene.

Forebyggelse er det vigtigste

Det bedste, vi kan gøre, er at forebygge seksuelle overgreb. Men de er svære at forebygge, for vi kun ved lidt om dem. Det skyldes især, at meget få tilfælde anmeldes til politiet: Kun lidt over hver fjerde. Dette er et alvorligt problem, og der bliver derfor gjort en ihærdig indsats for, at flere gerningsmænd kan blive stillet for en domstol. Det er nødvendigt og retfærdigt, men det er ikke nok.

For det ville være bedre for ofret og alle andre, der påvirkes af et overgreb, at det aldrig havde fundet sted. Den vigtigste opgave for samfundet er derfor at nedbringe antallet af kvinder, der oplever seksuelle overgreb. Vi kan ikke være andet bekendt, for det at få krænket sin seksualitet er en af de værste krænkelser, man kan blive udsat for.

DKR opfordrer derfor til, at vi i Danmark samler kræfterne og i fællesskab arbejder for at forebygge overgrebene.

Mange kender gerningsmanden

Hvor mange af overgrebene er voldtægt i juridisk forstand og en sag for retssystemet? Det er uvist, og det skal understreges, at voldtægt og tvangssamleje ikke nødvendigvis er det samme i juridisk forstand. Begge dele er dog uden for enhver diskussion en krænkende oplevelse for ofret, og det faktum må vi som samfund tage alvorligt, uanset om krænkeren kan dømmes for overgrebet. Det faktum, at det i en række tilfælde på grund af fx bevisets stilling gør det vanskeligt at dømme gerningsmanden, gør det kun endnu vigtigere at forebygge overgrebet.

Vi ved, at en stor del af ofrene kender gerningsmanden, inden overgrebet finder sted. Han kan være alt fra en nuværende eller tidligere kæreste til en ven eller en bekendt, som kvinden lige har mødt. Kun i cirka en tredjedel af tilfældene er gerningsmanden helt ukendt for ofret, og det er især disse tilfælde, der bliver anmeldt til politiet. Men en ukendt mand i busken, der springer frem og overfalder en kvinde på vej hjem fra en bytur, er ikke det klassiske eksempel på seksuel overgreb. Det triste faktum er, at de fleste overgreb finder sted i form af f.eks. tvangssamlejer i parforhold.

Et stort mørketal

På grund af at så få anmelder seksuelle overgreb, er der dog et stort mørketal på området. Dem vil DKR have frem i lyset. Vi vil have mere viden om hele området, da det brede spekter af forskellige seksuelle overgreb kræver meget forskellige indsatser.

For at få mere viden om seksuelle overgreb i Danmark mod både mænd og kvinder, og om forholdene omkring hændelsen, støtter DKR et stort forskningsprojekt, der vil give os en ny og stærk indsigt i de seksuelle overgreb. Vi ser frem til at få mere værdifuld viden i 2017, da denne viden skal danne fundamentet til en forebyggende kampagne i 2017. Målet er entydigt at nedbringe antallet af ofre.

Der er imidlertid også brug for, at alle gode kræfter, der arbejder i dette felt, tager arbejdshandskerne på netop nu, hvor samfundets opmærksomhed er rettet mod seksuelle overgreb. Vi glæder os over, at der er afsat 65,6 millioner kroner til en indsats mod vold i nære relationer, og vi håber, at man her vil medtænke forebyggelse af seksuelle overgreb.

DKR opfordrer derfor til et nationalt samarbejde om at nedbringe antallet af seksuelle overgreb i vores samfund. Vi har en fælles interesse i at etablere det vidensgrundlag, der gør, at vi kan sætte ind der, hvor det virker. Vi har en fælles mulighed for at investere massivt i forebyggelse. Og vi har en fælles forpligtelse til at gøre alt hvad vi kan for at beskytte de mellem 3.900 og 5.500 kvinder, der står over for at skulle tvinges til – eller vil blive forsøgt tvunget til – et samleje næste år.

Altinget 15. november 2016.